Til hovedinnhold

Markedsoppsummering

Ved inngangen til 2022 var markedets oppmerksomhet rettet mot inflasjonstallene. Tolvmånedersraten i USA hadde nådd 7,0 prosent, og det var ingen mangel på spekulasjoner om hva den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ville foreta seg. Den hadde begynt å trappe ned sine kvantitative lettelser, men styringsrenten hadde fremdeles et bånd på 0-0,25 %. Der skulle den forbli til midten av mars.

I mellomtiden, den 24. februar, krysset Russland en grense – bokstavelig talt – som få hadde trodd at noe europeisk land ville krysse i moderne tid: Russiske styrker invaderte nabolandet Ukraina. Foruten de forferdelige hendelsene og det moralske lavmålet som sendte geopolitiske sjokkbølger over hele verden, påvirket invasjonen også finansmarkedene, på flere måter.

Det ble snart klart at Russland ville kutte gassforsyningen til Europa, eller hinte om det, som et middel til å tvinge store europeiske land – Tyskland især – til å begrense sin støtte til Ukraina. Lavere volum og uplanlagte vedlikeholdskutt hindret ikke Tyskland i å legge den planlagte Nordstream 2-rørledningen på is, hvorpå den eksisterende Nordstream 1-rørledningen plutselig ble ødelagt gjennom en mystisk eksplosjon i Østersjøen.

Dette presset prisene på naturgass i Europa til nye høyder. Kort tid etter invasjonen nådde gassprisen 400 dollar pr. fat oljeekvivalenter, og deretter 530 dollar i august. Da det ble klart at Tyskland hadde skaffet nok naturgass til at det ville holde gjennom vinteren, endte 2022 med naturgass for europeisk levering på omtrent 140 dollar pr. fat oljeekvivalenter. En nærmere titt på gassprisene avslører at gasstrusselen sannsynligvis var forberedt måneder i forveien, ettersom reduserte volumer hadde fått prisene til å stige fra sommeren 2021. Råolje ble også dyrere i denne perioden, men etter å ha klatret til nesten 130 dollar pr. fat i mars, skled oljeprisen ned mot $86 før året var omme.

Høyere gasspriser førte også til høyere elektrisitetspriser i Europa, noe som nørte oppunder inflasjonen. I tillegg, som en konsekvens av krigen, ble skipning av korn og andre varer fra Ukraina kuttet ned eller kuttet fullstendig. Samtidig var flaskehalser som følge av pandemien fortsatt ikke blitt løst, noe som bidro til både en råvareboom og økende inflasjonspress.

Da året gikk mot slutten, hadde Fed Funds-renten blitt hevet med totalt 4,25 prosentpoeng, med antydninger om mer i vente. Den europeiske sentralbanken (ECB), som holdt en negativ innskuddsrente helt frem til slutten av juli, økte sine styringsrenter med 3,0 prosentpoeng gjennom de resterende fem månedene.

Enkelte aksjemarkeder klarte seg imidlertid mye bedre. Det gjaldt i særdeleshet den norske hovedindeksen, som kun falt med én prosent.

Den kraftige økningen i rentenivået hadde en ødeleggende virkning på globale obligasjonsmarkeder, som er dominert av obligasjoner med lang durasjon og fast kupongrente. Indeksen S&P US Treasury Bond 10+ Year Index, som er laget for å fange utviklingen i lange amerikanske statsobligasjoner (durasjon 16,3), falt med hele 29,4 prosent, etter å ha falt med 5,0 prosent det foregående året. Kredittmessig er dette så nær risikofritt som man få det i kapitalmarkedene.

Når det gjelder renterisiko, er det åpenbart ikke tilfelle. Globale aksjemarkeder jublet heller ikke. S&P 500 falt med mer enn 18 prosent (totalavkastning), mens MSCIs verdensindeks var like bak med et tap på nærmere 16 prosent.

Enkelte aksjemarkeder klarte seg imidlertid mye bedre. Det gjaldt i særdeleshet den norske hovedindeksen, som kun falt med én prosent. Denne relativt sterke utviklingen kunne delvis tilskrives den sterke utviklingen i den lokale giganten Equinor, løftet av høyere gasspriser etter hvert som Norge og Equinor fikk en nøkkelstilling i å sørge for gassforsyningen til Europa. Til sammenligning falt den hjemlige fondsindeksen, som følger fondsbransjens UCITS-reguleringer og derfor holder Equinors vekt under ti prosent, med mer enn syv prosent.

Oppsummeringsvis er det ingen tvil om at 2022 var et utfordrende år i de markeder der Pareto Asset Management har plassert kundemidler.

Last ned årsrapporten

Les hele årsrapporten for våre norskregistrerte fond.