Til hovedinnhold

I september vedtok Norges Bank den femte rentehevingen i år, og den trettende i rekken siden rentebunnen. For mange kommuner medfører dette økte rentebetalinger på kommunegjelden.

Som forvalter av kortsiktig likviditet og langsiktig kapital for kommuner i mer enn tyve år, vet vi samtidig at stigende renter betyr bedre betingelser for korte plasseringer. Hvordan kan kommunene nyttegjøre seg rentehevingene gjennom sin likviditetsstyring?

Likviditetsfond, tidligere pengemarkedsfond, har nå konkurransedyktige betingelser sammenlignet med innskuddsrenter. Kan likviditetsfond være et fordelaktig alternativ?


Vi spurte renteforvalter Christian Weldingh om hvordan utviklingen i rentemarkedet påvirker kommunene, og hvilke muligheter det gir.

Videre ga fagansvarlig for kommuner, Alex Madsen, en kort innføring i hvordan den nye pengemarkedsforordningen påvirker kommunenes finansreglement.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker en fondsprat? Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt.