Til hovedinnhold

Vi tok en prat med årets interns om hvilke erfaringer de har gjort seg. 

- Jeg opplever at vi har tilegnet oss en stor mengde ny kunnskap denne sommeren, forteller Martin Espe. – Den viktigste lærdommen er nok innblikket i hvordan investeringsbeslutninger fattes av forvalterne.

En aktiv rolle i teamet

- Vi har fra første dag fått arbeide med erfarne forvaltere hvor vi fått en aktiv rolle i teamet, forteller han videre. - Vi har fått delta i investeringsmøter og samtaler med ledere i selskaper fondet er investert i. Vi har fått muligheten til å se alt som ligger bak et velfungerende forvaltningsteam, med masse ny kunnskap som vi kan ta med oss videre.

Som intern i Pareto Asset Management får man også se hvordan analyser kan resultere i investeringsbeslutninger. Dette er noe jeg så på som en lærerik mulighet i forkant, og sommeren har innfridd alle forventinger, om ikke mer!

Årets summer interns 2023 (fra venstre): Kamilla Gulbrandsen, Erik Toftaker, Evelyn Nyaas, Ingrid Bergsten, Ingrid Nygaard og Martin Espe.

- Jeg er fascinert over den varme kulturen og driven her. Dette har muliggjort mye læring, med rom til å feile. Forvalterne har søkt etter nye perspektiver gjennom oss, hvilket har banet vei for herlige diskusjoner og samtaler med mye latter.

Martin Espe

Kapitalforvaltning i praksis

Martin Espe har sammen med Kamilla Gulbrandsen jobbet sammen med forvaltningsteamet til det norske aksjefondet Pareto Aksje Norge i sommer.

Kamilla forteller at det viktigste hun har lært gjennom dette internshipet er betydningen av grundig research og analyse i kapitalforvaltning. - Jeg har fått innsikt i hvordan man gjennomfører verdivurderinger, identifiserer potensielle risikoer og muligheter, og tar informerte beslutninger. I tillegg har jeg forstått viktigheten av å ha en helhetlig tilnærming til markedet.

Kamilla forteller også at å jobbe som intern i Pareto Asset Management har vært en lærerik opplevelse. - Jeg har hatt muligheten til å jobbe tett med erfarne fagfolk som har delt sin kunnskap og innsikt i bransjen. Miljøet har vært stimulerende og utfordrende, og jeg har fått verdifull innsikt i hvordan kapitalforvaltning fungerer i praksis. Ikke desto mindre har det vært veldig sosialt og gøy!

Durasjon og rentekurver

Ingrid Nygaard og Erik Toftaker har jobbet sammen med forvaltningsteamet til rentefondet Pareto Nordic Corporate Bond denne sommeren. Erik forteller at han hadde minimalt med erfaring rundt hvordan obligasjonsmarkedet fungerer i forkant av intershipet.

- I løpet av sommeren har jeg lært masse om hva som påvirker kredittspread og kredittrisiko, men også fått innføring i hvordan ting som durasjon, rentekurver og lignende fungerer. Vi fikk også muligheten til å være med på investeringsmøter med selskaper, og det var svært spennende å se hvordan forvalterne gikk fram for å hente informasjon for å få et bedre innblikk i investeringscaset.

- I mine øyne er buy-side the best side

Erik Toftaker

- I mine øyne er buy-side the best side, og det å få muligheten til å jobbe med et forvaltningsteam i Pareto er da naturligvis veldig attraktivt, forteller Erik.

Fra obligasjoner til paintball

Ingrid syns det å kunne lære mer om hva som driver beslutningene innenfor kapitalforvaltning har vært veldig spennende. - Vi har gjennomført analyser av alle selskapene i porteføljen, forskjellige sektoranalyser og evaluert trender i obligasjonsmarkedet. Fokuset har vært å lage en modell som forvalterne også kan bruke videre til å følge med på utviklingen i porteføljen, forteller Ingrid.

Hun forteller at hun hadde veldig store forventninger til læringsutbytte denne sommeren. - Og det har virkelig blitt innfridd! Jeg har lært utrolig mye. Alle har vært åpne og inkluderende, og vi har hatt mange interessante diskusjoner. Vi har også gjort mye hyggelig sammen etter arbeidstid, blant annet paintball!

For det er ikke bare jobb som står på programmet om sommeren. Det har også blitt tid til å gruse noen av de faste ansatte i paintball og go-kart. Blant dem er tidligere intern og nå analytiker på Pareto Aksje Norge-teamet, Eirik Andresen. Eirik har ansvar for å følge opp og veilede studentene som kommer til oss hver sommer.

Les mer: - Fra internship til fast jobb

- Å kunne tilby internship og komme i kontakt med dyktige studenter er av stor verdi for oss. De kommer inn med masse energi, engasjement og arbeidslyst og ikke minst nysgjerrighet. Deres evne til å raskt sette seg inn i arbeidsoppgaver, gå løs på prosjekter og gi seg i kast med tematikk og oppgaver de ofte ikke har erfaring med, er imponerende, forteller han.

Dagens studenter er morgendagens forvaltere

Eric von Koss Torkildsen, administrerende direktør og leder for investeringsavdelingen, understreker viktigheten av å investere i den kommende generasjonen.

– Vi er en kompetansedrevet virksomhet hvor menneskene danner selve fundamentet. Vi har partnere som har vært med oss siden oppstart, og er stolte over hvor mange som har skapt seg en karriere hos oss. Men et selskap i vekst trenger også unge krefter som bidrar med ny, innovativ kunnskap og utfordrer oss med spørsmål, innspill og nye måter å jobbe på.Vi opplever at synergien mellom erfarne spesialister og unge talenter hever kvaliteten på arbeidet vårt.

Dagens studenter er jo morgendagens forvaltere, analytikere og ledere, så å  investere tid og ressurser i internships og få kontakt med denne gruppen er viktig for oss, forteller han.

ESG engasjerer

Ansvarlige investeringer er en sentral del av selskapets forvaltningsfilosofi, og et tema som engasjerer mange finansstudenter. Interns Evelyn Nyaas og Ingrid Bergsten fikk jobbe mye med ESG i sommer, sammen med forvaltningsteamet til det globale aksjefondet Pareto Global.

Ingrid forteller at kapitalforvaltning appellerte spesielt fordi hun ønsket å lære om hvordan man kan identifisere selskaper som sikrer god verdiskaping over tid. - I tillegg var jeg nysgjerrig på hvordan forvalterne forholder seg til ESG risiko, og hvordan dette påvirker deres investeringsstrategi, forteller hun videre.

- Evelyn og jeg har jobbet med å oppdatere ESG-rapportene til porteføljen og å utarbeide en analyse av porteføljens-ESG risiko og progresjon. Arbeidet innebar å innhente og analysere historiske data, måle porteføljen mot verdensindeksen samt å sette seg inn i mye nytt materiale og gjøre kvalitative vurderinger underveis, forteller hun.

Den siste uken fikk alle internsene presentere funnene i prosjektene de har jobbet med til resten av selskapet, noe som var et stort høydepunkt, forteller Ingrid. - Vi har fått mye tillit fra start, og fått ta en aktiv rolle i teamet. Arbeidsoppgavene har til tider vært utfordrende, men jeg har i stor grad funnet motivasjon i at prosjektet var meningsfylt og bidro med verdifull innsikt. Ikke minst får man som intern gleden av å jobbe side om side med folk som virkelig brenner for jobben de gjør.

Grip mulighetene som byr seg!

Dette vektlegger også Evelyn når hun ser tilbake på sommeren. - Muligheten til å jobbe med de dyktigste menneskene i bransjen, og høste av deres kunnskap og erfaringer, har gitt et stort læringsutbytte. Vi har fått relativt frie tøyler i arbeidet vårt og god oppfølging om det skulle være noe. Det er gledelig å se at arbeidet vårt hadde nytteverdi for forvalterne på teamet og vil bli brukt i arbeidet videre.

På spørsmål om hvilken lærdom hun tar med seg, forteller Evelyn at det viktigste er kunnskap om hvilke prosesser som ligger bak investeringsbeslutninger, samt et helhetlig innblikk i ESG og hvordan et fond forvaltes i praksis.

- Muligheten til å jobbe med de dyktigste menneskene i bransjen er unik, og mitt råd til kommende interns er å gripe alle de muligheter som oppstår for å høste av de ansattes kunnskap og erfaringer.