Til hovedinnhold

Økte ikke styringsrentene denne måneden? Joda, de gjorde det. Amerikanske Federal Reserve la i hvert fall på et kvart prosentpoeng. Europeiske ECB, som sist høynet rentene i siste del av juni, ventet til 2. august med sin neste økning, men denne var bredt forventet i juli. Merk så følgende: Til tross for høyere styringsrenter falt de korte markedsrentene (eller de steg helt marginalt). Med en lett økning i de lange rentene ble den negative terminspreaden noe redusert, slik at denne klassiske resesjonsindikatoren ble litt mindre uttalt.

Videre fikk vi forbedringer i CITI Surprise Index for både USA og Europa, hvilket forteller at nye nøkkeltall kom inn bedre enn forventet eller skuffet mindre. Den syklisk følsomme prisen på kobber steg i juli, i likhet med oljeprisen, riktignok etter nye kutt fra OPEC. VIX («fryktindeksen»), som var halvert siden midten av mars, holdt seg på sitt lave nivå fra juni. Jeg har ikke sjekket noen sentiment-indikatorer, men jeg tar det for gitt at de pekte oppover i juni. Frykten avtok i mange markeder.

Denne måneden var imidlertid Norden litt av et unntak. Kredittpåslagene for nordisk high yield steg bitte litt, nordiske vekstaksjer – mange av dem svenske – falt med to prosent, og stigende lokale valutaer dro ned avkastningen fra globale investeringer for både norske og svenske investorer.

Dette var mest uttalt for norske investorer, da både dollar og euro falt med rundt regnet fem prosent mot norske kroner. På den annen side burde dette selvfølgelig bidra til å dempe importprisene og redusere de nødvendige renteøkninger for å få has på inflasjonen. Om fremtidige rentenivåer var din største bekymring, burde dette også ha gjort sommeren din litt mer bekymringsløs.

På inflasjonsfronten kom de dårlige nyhetene fra Russland, som nektet å forlenge avtalen om korneksport med Ukraina og begynte å ramme anlegg for lagring og transport av korn. Hvetemarkedet reagerte med et overraskende skuldertrekk og en nesten uendret pris. Nå er dette selvfølgelig dårlig nytt av mange flere grunner enn inflasjon, men markedets reaksjon er påfallende. Prisen på naturgass for europeisk levering falt klart i juli, et tegn på at Europa økonomisk sett har lært seg å leve med virkningene av krigen.

Nå er det alltid flere dårlige nyheter rundt neste hjørne. Mens vi venter kan vi minne oss selv om at mesteparten av vår finansielle avkastning er kompensasjon for å ta risiko. Kom så med det!Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter