Til hovedinnhold
 1. Resultat fra andelseiermøter

  9. november 2023 ble det avholdt andelseiermøter i Pareto Investment Fund og Pareto Aksje Norge for å behandle den foreslåtte fusjonen mellom de to verdipapirfondene. Fusjonen ble godkjent og vil bli gjennomført 5. desember 2023.

 2. Vesentlige begivenheter

  Hva er det å huske om oktober 2023? Hvis du ikke umiddelbart tenker på terrorangrepene 7. oktober og den påfølgende Gaza-krigen, må du løfte blikket. Verden er mer enn verdipapirmarkeder.

 3. Fremtidsgjetterenter i aksjemarkedet

  Nei, september ble ingen god måned i globale obligasjons- eller aksjemarkeder. Skylden kan du trygt plassere i renteland. Mens amerikanske Federal Reserve unnlot å øke rentene på sitt siste markedsmøte, ble det økning på 25 basispunkter fra både ECB, Norges Bank og Riksbanken. Og alle var ganske haukete i sine uttalelser og/eller valg av bakgrunnsmateriale.

 4. Inflasjon, isbjørner og Kina

  Begynner rentene å bite? Løpende inflasjonstall er i hvert fall lavere, og vi har stadig flere nøkkeltall som støtter en slik tolkning, fra boligpriser til BNP-vekst og jobbskaping. Det kan saktens ta tid før amerikanske Federal Reserve klarer å få ned inflasjonen fra dagens drøye tre prosent til målet på to prosent, men husk – i fjor sommer krøp den nesten opp i ni prosent. Utviklingen er mindre slående på denne siden av Atlanterhavet, men det store bildet er omtrent det samme.

 5. - Hvordan er det egentlig å jobbe som intern?

  I midten av juni ønsket vi velkommen til årets summer interns. Disse seks var blant flere hundre studenter som ville bytte åtte ukers velfortjent sommerferie med et internship. Hvordan er det egentlig å jobbe som intern? Og er det verdt å ofre en velfortjent sommerferie til fordel for kontorjobb, vekkerklokke og lange arbeidsdager?

 6. Summertime blues? Eh …

  Jeg kvitterte ut juni med å ønske alle en vidunderlig, bekymringsløs sommer. Det ser ut til at en god del investorer har opplevd en sommer som ligner. Kredittpåslagene falt på begge sider av Atlanteren, globale obligasjoner økte i verdi og de fleste aksjemarkeder steg klart. S&P 500 leverte en avkastning på 3,2 prosent, mens STOXX Europe steg med 2,2 prosent. Hva gjelder bekymringsløs, kan vi jo notere at volatiliteten falt i USA, mens den økte litt i Europa.

 7. Paretos aktuelle

  Paretos aktuelle er vårt månedlige nyhetsbrev for pensjonskasser. Gjennom nyhetsbrevet håper vi å tilføre leseren nyttige tips og vinklinger under overskriftene «Månedens finansielle» og «Månedens ESG».

 8. Helt bekymringsløst

  For en kontrast! I fjor endte juni med et fall på rundt åtte prosent for både S&P 500 og MSCIs verdensindeks. I år leverte den samme måneden en oppgang på hhv. 6,6 og 5,7 prosent. Hvis du fulgte klisjeen om å selge i mai («sell in May and go away»), trenger du ikke sende meg en mail om timing.