Til hovedinnhold

Forslag til fusjon vedtatt

Pareto Investment Fund vil være åpent for tegning og innløsning frem til 28. november 2023. I denne perioden har fondets andelseiere rett til gebyrfri innløsning. Etter denne datoen stenges fondet frem til fusjonen gjennomføres 5. desember 2023.

Fra gjennomføringsdatoen kan andelseierne utøve sine rettigheter som andelseiere i Pareto Aksje Norge. Alle andelseiere i Pareto Investment Fund, herunder de som ikke brukte stemmeretten eller stemte imot fusjonen, vil bli andelseiere i Pareto Aksje Norge dersom man ikke anvender den daglige innløsningsretten innen 28. november 2023.

Bakgrunn og konsekvenser

Bakgrunnen for og konsekvenser av den forestående fusjonen finnes i informasjonen som ble sendt ut til andelseierne sammen med innkallingen til andelseiermøtene.

Andelseiermøte gjennomført

Andelseiermøtene ble avholdt 9. november 2023. Fusjonen ble godkjent med et flertall på hhv. 99,99 prosent av stemmene i Pareto Investment Fund og 100,00 prosent av stemmene i Pareto Aksje Norge.

Les mer om fondet

Pareto Aksje Norge er langsiktig eier i et begrenset antall norske selskaper i næringer der Norge har et konkurransefortrinn.