Til hovedinnhold
 1. Årsrapport 2023

  Årsrapport for våre norskregistrerte fond med informasjon om forvaltningsselskapet og andre finansielle produkter.

 2. Justerte forventninger

  Rentene steg igjen i februar, i begge ender av rentekurven. Dette gjenspeiler åpenbart en erkjennelse av at styringsrentene ikke vil bli satt ned så raskt eller så mye som mange lot til å tro for bare noen måneder siden. Mye av rentenedgangen fra de siste månedene av 2023 er dermed visket ut.

 3. Risiko slik vi ikke kjenner den

  Januar bød på blandet drops i verdipapirmarkedene. Av indeksene jeg følger var det danske OMX Copenhagen 20 som gikk til topps – igjen. Den har lenge vært blant de aller mest lønnsomme, med en akkumulert treårsavkastning på 81 prosent i lokal valuta. Til sammenligning nådde MSCIs verdensindeks knappe 34 prosent i samme periode.

 4. Så langt var frem og tilbake

  Hva som drev markedene i 2023? Den er enkel: rentenivået. Aksjemarkedene danset i takt med renteendringene, som i sin tur gjenspeilte skiftende syn på inflasjon og sentralbankenes rentebeslutninger eller -uttalelser. Særlig renten på amerikanske 10-årige statsobligasjoner sto i sentrum på grunn av det amerikanske markedets sentrale posisjon.

 5. "You can't improve what you don't measure"

  I vår bransje har vi vært travelt opptatt med å tilpasse oss ny bærekraftslovgivning, som EUs taksonomi og Offentliggjøringsforordningen (SFDR). Du har nok sett en linje eller to om dette i våre rapporter om ansvarlige investeringer.

 6. En fin belønning for risiko

  Det er mye å si om november 2023, og rent finansielt er alt positivt: Det var en usedvanlig god måned, der lavere lange renter og lavere kredittmarginer fyrte oppunder både obligasjoner og aksjer.

 7. Informasjon om fusjon

  Pareto Asset Management ønsker å meddele at fusjonen mellom Pareto Investment Fund (overdragende fond) og Pareto Aksje Norge (overtakende fond) er gjennomført.

 8. Resultat fra andelseiermøte i Pareto Nordic Omega

  På andelseiermøtet i Pareto Nordic Omega den 6. desember 2023, stemte andeleierne for gjennomføring av fusjonen mellom Pareto Nordic Omega (overdragende fond) og Pareto Total (overtakende fond). Fusjonen blir gjennomført 2. januar 2024.