Til hovedinnhold

Markedsutviklingen var imidlertid interessant. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner nådde nesten 5 %, mens amerikansk BNP for tredje kvartal ble anslått til 4,9 prosent på årsbasis. Og oljeprisen endte måneden lavere, kanskje noe overraskende med tanke på den blodige krigen i Midtøsten.

Finansverdenens tema denne måneden var sentralbankologi. Ok, vi har måttet venne oss til tanken på at rentene skulle holde seg høye lenger – men hvor mye høyere (om i det hele tatt) og hvor lenge?

I USA endte i hvert fall de lange rentene betydelig høyere i løpet av måneden. Forventningene til fremtidig inflasjon steg, og kredittpåslagene økte, slik de også gjorde i Europa. Globale obligasjoner, målt ved Bloomberg Global Aggregate-indeksen, falt med 1,2 %, noe som bringer årets tap opp i 3,4 %.

Aksjemarkedene falt over hele linjen, med et lite unntak av Danmark. S&P 500 gikk ned med 2,1 %. Hvis du lurer på hvordan dette henger sammen med renteutviklingen, kan det være interessant å merke seg at korrelasjonen mellom S&P 500 og foregående dags sluttnotering for den amerikanske tiårsrenten denne måneden var på hele -0,61. Ikke legg for mye i det, men trekk gjerne noen konklusjoner.

Og de tragiske hendelsene i Midtøsten? Vel, de første dagene etter angrepet 7. oktober steg faktisk de globale aksjemarkedene, til de nådde månedens høyeste nivå 11. oktober. Det var – tilfeldigvis, kanskje – da de lange rentene nådde sitt laveste nivå i løpet av måneden i både Europa og USA.

Men det er nok ikke noe vi kommer til å huske.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter