Til hovedinnhold

Pareto Asset Management AS ønsker å fusjonere Pareto Investment Fund (overdragende fond) med Pareto Aksje Norge (overtagende fond). Fondenes andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunn 

Bakgrunn og begrunnelse for den foreslåtte fusjonen finnes i vedlagte Informasjon til andelseierne i Pareto Investment Fund og Pareto Aksje Norge. Den foreslåtte fusjonen er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management AS, herunder av de andelseiervalgte styremedlemmene. Finanstilsynet har gitt sin tillatelse til den foreslåtte fusjonen, og det er nå opp til andelseierne i de to fondene å avgjøre hvorvidt fusjonen skal gjennomføres.

Andelseiermøte 9. november 2023

Det innkalles herved til andelseiermøter 9. november 2023 kl. 10:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (11. etasje) i Oslo.

Andelseierne bes på andelseiermøtet ta stilling til:

  1. Valg av møteleder, referent og en person til å signere protokollen sammen med møteleder
  2. Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne
  3. Forslag om fusjon av Pareto Investment Fund med Pareto Aksje Norge

Skjema for deltagelse, stemmefullmakt og forhåndsstemme finnes i vedlagte:


Resultatet av andelseiermøtet vil bli publisert på vår hjemmeside paretoam.com.

Dersom begge andelseiermøtene godkjenner fusjonen, vil fusjonen gjennomføres 5. desember 2023. Andelseiere i Pareto Investment Fund som ikke ønsker å motta andeler i Pareto Aksje Norge må i så fall innløse sine andeler i Pareto Investment Fund senest 28. november 2023.

Vedlegg