Til hovedinnhold

Stjernene er basert på en vurdering av risikojustert avkastning, der fem stjerner tildeles de 10 prosent beste fondene i sin kategori. Fire stjerner betyr at fondet ligger blant de neste 22,5 prosent av fondene.

– Vi er overbevist om at vår bottom-up-strategi, med fokus på å finne selskaper med høy verdiskaping til en fornuftig pris, har vært nøkkelen til dette, sier ansvarlig forvalter Andreas Sørbye.

Portfolio managers Andreas Sørbye and Andreas Kamvissis
Forvaltere Andreas Sørbye og Andreas Kamvissis

Vi er overbevist om at denne strategien også er nøkkelen til fremtidig suksess.

Sammen med Andreas Kamvissis forvalter han Pareto Global, som nylig passerte fem milliarder kroner under forvaltning. – Det har vært en begivenhetsrik og lærerik reise, sier Sørbye.

De siste årene har verden vært preget av uventede og plutselige hendelser, og 2023 har heller ikke skuffet mange.

– I begynnelsen av januar var det nok få som klarte å forutse den kraftige oppgangen i aksjemarkedet som vi har vært vitne til i 2023, sier Sørbye.

Ved inngangen til året var stemningen en helt annen enn nå. 2022 ble et svakt år for markedene, preget av høyere renter og geopolitiske bekymringer.

– Det er lett å glemme i dag, men på begynnelsen av 2023 var det så godt som opplest og vedtatt av alle eksperter at USA ville gå inn i en resesjon i løpet av noen måneder, sier Kamvissis.

De siste årene illustrerer godt hvorfor forvalterne i Pareto Global prøver å se gjennom markedsstøy, makro- og rentespådommer. I stedet bruker de all sin tid på å finne undervurderte, robuste og lønnsomme selskaper. Selskapene må være store og veletablerte og notert på utviklede markeder.

– Vi følger disse selskapene over tid og prøver å bli så godt kjent med dem som mulig. Markedsbevegelsene skaper muligheter for oss til å bli langsiktige eiere i selskapene, sier Sørbye.

Med årene har forvalterne lært seg hvor de skal lete etter disse selskapene.

– Vi unngår sektorer med binære utfall og svake konkurransefortrinn – det er faktisk overraskende mange av dem, sier Kamvissis. – I tillegg prøver vi å skape en portefølje som over tid kan komplettere en norsk portefølje. Vi har for eksempel ingen investeringer i Norge eller i oljeselskaper i porteføljen.

At fondet nå har fått fem stjerner for de siste tre årenes turbulente markeder, viser at strategien har fungert.

– Vi er overbevist om at denne strategien også er nøkkelen til fremtidig suksess. Selskapene våre er sterkt posisjonert i attraktive segmenter, og i tillegg har de sterke balanser med lite gjeld. Uansett om renten går opp eller ned, om oljeprisen er 50 eller 100 dollar, om det er resesjon eller ikke, vil disse selskapene fortsette å styrke sine posisjoner og skape verdier for aksjonærene. Og det er disse verdiene vi som langsiktige investorer ønsker å ta del i, til fordel for våre andelseiere.