Til hovedinnhold

Om hukommelsen ikke bekrefter denne påstanden, får du her et tall som gjør det: Korrelasjonen mellom månedlige endringer i 10-årsrenten og S&P 500 var på hele -0,78 i fjor, noe som betyr at aksjene systematisk falt i måneder der renten steg, og omvendt. I 2022 var den -0,53 og i 2021 bare -0,18. Selv STOXX Europe 600, som kan sies å være litt mer uavhengig av amerikanske renter, hadde en korrelasjon på -0,63 i fjor.

Det var i hvert fall slik aksjemarkedet oppførte seg gjennom fjoråret. Etter min mening er det egentlig bare nok et eksempel på markedets nærsynthet. Se bare her: Den amerikanske 10-årsrenten endte i 2023 på nøyaktig samme nivå som året før. Hvis du synes at det holder med to desimaler, kan du notere at den gikk fra 3,88 % til 3,88 %. Med masse støy innimellom.

Ja, forventningene har selvfølgelig endret seg mye. Mens vi ved inngangen til 2023 fryktet at renten måtte et godt stykke høyere for å dempe den tilsynelatende gjenstridige inflasjonen, forventer mange nå et mulig amerikansk rentekutt allerede i mars.

S&P 500 reflekterte denne endringen til fulle, med en totalavkastning på 26,3 prosent i 2023, etter en svært sterk desembermåned. STOXX Europe 600 hadde en noe mer moderat, men likevel imponerende avkastning på 16,5 prosent.

Fyrer slike tall oppunder din latente høydeskrekk? Det bør de ikke. Avkastningen er ikke kalenderbasert, den bare måles på den måten – ikke unaturlig etter at vi nettopp har feiret nyttårsaften. Hvis vi inkluderer 2022 i beregningene, faller den gjennomsnittlige årlige avkastningen til henholdsvis 1,7 prosent og 2,3 prosent.

I mellomtiden har inntjeningsestimatene steget og prisingsmultiplene falt på begge sider av Atlanterhavet. Dette blir enda tydeligere hvis vi også inkluderer 2021 i beregningene. Målt ved P/E er da prislappen på S&P 500 redusert med 15 prosent, mens STOXX Europe 600 er blitt 29 prosent billigere.

Det er nok ikke slik du er vant til å oppsummere fortiden i begynnelsen av januar – men det er absolutt ikke mindre relevant enn den rentetangoen vi opplevde i 2023.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter