Til hovedinnhold

Heretter vil imidlertid rapporteringsbyrden falle på våre porteføljeselskaper. Snart trer en mengde ny lovgivning i kraft som krever betydelig mer rapportering.

Mens noen selskaper kan oppleve dette som et ekstra lag av byråkrati, er jeg tilbøyelig til å si at det er byråkrati med en målsetning. Et par sitater tilskrevet den avdøde ledelsesguruen Peter Drucker oppsummerer det fint:

You can’t improve what you don’t measure” og: ”What gets measured gets managed

Tanken er at selve arbeidet med å fremskaffe og offentliggjøre disse tallene vil stimulere selskaper til å forbedre nøkkeltallene de rapporterer på.  Innsikten som ligger i disse sitatene har blitt bekreftet gang på gang – og vil bli det denne gangen, også, vil jeg tro.

Rapport om ansvarlige investeringer

Denne artikkelen er en introduksjon til vår rapport om ansvarlige investeringer nr. 2-2023. Les hele rapporten (engelsk) her.