Til hovedinnhold

Lange amerikanske statsobligasjoner, målt ved S&P U.S. Treasury Bond 10+ Year Index, ga en avkastning på imponerende 9,14 prosent – den nest beste måneden de siste 10 årene. Det ble en god trøst etter at oktober stengte 46 % under toppen fra august 2020. S&P 500-indeksen hadde for øvrig en nesten identisk avkastning på 9,13 prosent.

Begge tall vitner om en hel del risiko, noe som heldigvis kom ut på den positive siden denne måneden. Hvis du bryr deg om de sedvanlige risikotallene, kan du merke deg at den annualiserte volatiliteten i denne statsobligasjonsindeksen har vært 15,8 prosent siden toppen, sammenlignet med 17,7 prosent for S&P 500. Ingen stor forskjell, egentlig.

Hvis du synes det er pussig at jeg velger å skrive om risiko nå, må jeg få påpeke at det er nettopp i lyse tider at det er verdt en tanke. Når alt ser mørkt ut, tenker du sannsynligvis for mye på det.

I mellomtiden vil jeg tillate meg å juble litt over våre egne produkter. Når du spør om vi er bekymret for prisingen i aksjemarkedet, pleier vi å påpeke at du ikke eier markedet. Du eier produkter som typisk er priset mer forsiktig. Så hvorfor ikke rette oppmerksomheten mot avkastningen på disse produktene?

Altså: Alle våre produkter leverte positiv avkastning i november, til tross for at det norske markedet var langt mindre sprudlende enn S&P 500. Nå er ikke dette første gang, men jeg tør påstå at den akkumulerte avkastningen er en personlig rekord for selskapet vårt: Etter elleve måneder av 2023 har kundene våre en samlet avkastning på nesten 7,8 milliarder kroner.

For at vi ikke skal bli for selvtilfredse, må jeg bare minne både oss og dere om hva disse 7,8 milliardene egentlig representerer: Det er belønningen for å ha tatt risiko. Husk det hvis avkastningen skulle bli negativ en periode.

 

Månedsrapporter 

Pareto Aksje Norge 

 

Pareto Investment Fund

 

Pareto Nordic Equity

 

Pareto Global

 

Pareto Nordic Corporate Bond 

 

Pareto Nordic Cross Credit 

 

Pareto ESG Global Corporate Bond 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter