Til hovedinnhold

I Midtøsten økte faren for at opptrapping mellom Israel og Hizbollah kunne føre til en eskalering av konflikten, kanskje med et innledende Hizbollah-angrep på Kypros. Den første Biden-Trump-debatten så ut til å avsløre en alvorlig svekket amerikansk president som stilte til valg for en ny periode, noe som førte til alle slags spekulasjoner om nye kandidater eller en klar seier for en mer hevngjerrig Trump. Og selv om ESB gjennomførte sitt rentekutt som forventet, advarte en Fed-topp om at USA kanskje måtte heve rentene enda litt mer først, for å kverke inflasjonen.

Investorene lå imidlertid ikke søvnløse av alt dette. CBOE Volatility Index – også kjent som «fryktindeksen» – endte juni på sitt laveste nivå siden en kort dipp i september 2018. Om geopolitiske hendelser var egnet til å skape frykt, smittet de i alle fall ikke over på finansmarkedene.

I praksis oppfører VIX seg påfallende likt som foregående måneds volatilitet i S&P 500, med en korrelasjon på 0,9. Med andre ord var volatiliteten i juni svært lav, til tross for alle de urovekkende hendelsene jeg har listet opp her – og enda noen flere. S&P 500 satte faktisk enda en ny historisk toppnotering, skjønt de fleste europeiske markedene var noe svakere.

Spør du meg, er dette en fornuftig reaksjon. Du bør ikke la dag-til-dag-hendelser styre dine investeringsbeslutninger. Mye forferdelig kan alltid skje, men gjør det vanligvis ikke. Dette er spesielt relevant når du skal på ferie, noe som sannsynligvis er tilfelle for mange av våre nordiske investorer. Slapp av og la selskapene du har investert i, gjøre jobben sin. Det gjør de som regel. Og om vi selv har gjort kloke valg: De gjør den godt.

Ha en forfriskende juli!

 

Månedsrapporter 

Pareto Aksje Norge 

 

Pareto Nordic Equity

 

Pareto Global

 

Pareto Nordic Corporate Bond 

 

Pareto Nordic Cross Credit 

 

Pareto ESG Global Corporate Bond 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter