Til hovedinnhold

Ragnhild Nakling ble gjenvalgt som ordinært styremedlem for 2 år.

Pareto Asset Management AS har dermed følgende styre:

 • Rune Selmar (styrets leder)
 • Henrik Lindquist (styremedlem)
 • Svein Støle (styremedlem)
 • Trine Charlotte Høgås-Ellingsen (styremedlem)
 • Erik Bartnes (styremedlem)
 • Ragnhild Nakling (andelseiervalgt styremedlem)
 • Karoline Gleditsch (andelseiervalgt styremedlem)

 

 • Eirik Vetvik (varamedlem)
 • Hanne Ninnia Teigen Gjerde (varamedlem)
 • Lars Irgens (andelseiervalgt varamedlem)
 • Michele Innstrand (andelseiervalgt varamedlem)