Til hovedinnhold

Det trenger dessverre ikke å vedvare. Gjennomsnittlig månedsavkastning opp eller ned – altså absoluttverdien – er på 3,4 prosent. Foregående måneds nedgang på 3,2 prosent er dermed ikke bare en slående kontrast, men også godt innenfor det som kan forventes. Annualisert volatilitet, et tall som ofte rapporteres, er 16,1 prosent for hele indekshistorien siden oppstart i slutten av 1969.

Synes du dette er for huskete?

La meg da minne om at ett år er en vilkårlig måleperiode. Du investerer ikke i aksjer for å selge dem på en fredag kl. 16.00 etter nøyaktig 12 måneder, og hvis du investerer i aksjefond, vil du sannsynligvis få råd om at du bør ha en investeringshorisont på minst fem år.

Så la oss se hvordan risikoen ser ut med en femårshorisont. Volatiliteten, målt som standardavviket til den annualiserte femårsavkastningen, er nå et mye mindre skremmende tall: 7,2 prosent. Om du utvider investeringshorisonten til fem år, får du altså mer enn halvert dette målet på kurssvingningene du ser i månedsrapporten. Og det reduseres ytterligere, til bare 6,4 prosent, hvis vi begynner å telle fra slutten av 1989.

Dette er tilfeldigvis startdatoen for renteindeksen Bloomberg Global Aggregate, som består av globale investment grade-obligasjoner. Denne indeksen har en årlig volatilitet på 6,8 prosent. Det er selvfølgelig ikke helt sammenlignbart med femårsmålet for aksjeindeksen, men jeg håper du legger merke til at det faktisk er et høyere tall. Når vi utvider horisonten til fem år, reduseres selvsagt også volatiliteten i denne renteindeksen, da til 3,1 prosent.

Poenget jeg prøver å få frem her, er at risikoen avhenger like mye av investeringshorisonten din som av investeringsinstrumentet. Hvor lenge du sitter er like viktig som hvor du sitter.

Pr. definisjon er risiko hverken forutsigbart eller konstant. For verdensindeksen har det siste tiåret vært merkbart roligere. Det gir dessverre ikke så mye mening å måle volatiliteten i femårsavkastningen over en så kort periode, men det kan være betryggende å se at det vanlige volatilitetsmålet nå er nede i 12,4 prosent.

Det kunne vært verre. Du kunne for eksempel ha investert i S&P U.S. Treasury Bond 10+ Year Index. Denne indeksen består kun av amerikanske statsobligasjoner. Ganske trygge greier, tenker jeg. Likevel har den i løpet av det samme tiåret hatt en volatilitetsscore på 14,3 prosent – altså klart over verdensindeksen for aksjer.

Årsaken er selvfølgelig den lange durasjonen, nærmere 15 år. Selv om kredittrisikoen utvilsomt er lav, har den renterisiko i rikt monn.

Risiko kommer altså i mange fasonger og skikkelser. Det er ikke en gang sikkert at det er fornuftig å bruke volatilitet som en sentral målestokk. Men det er en annen historie.

Månedsrapporter 

Pareto Aksje Norge 

 

Pareto Nordic Equity

 

Pareto Global

 

Pareto Nordic Corporate Bond 

 

Pareto Nordic Cross Credit 

 

Pareto ESG Global Corporate Bond 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter