Til hovedinnhold

Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene Pareto Aksje Norge, Pareto Global, Pareto Likviditet og Pareto Obligasjon.

Tid og Sted

  • Mandag 10. juni 2024 klokken 08.00
  • Pareto Asset Management AS, Dronning Mauds gate 3, Oslo

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen
  3. Innsendte spørsmål fra andelseierne
  4. Valg av andelseierrepresentanter til styret i Pareto Asset Management AS

 Administrasjonen innstiller følgende til valg

  • Ragnhild Nakling - Styremedlem - Gjenvalg  

 

I tråd med selskapets vedtekter velges styrets medlemmer for en periode på to år.

Andelseiere kan forhåndsstemme i perioden 24. mai til 7. juni med stemmeseddel som finnes HER. Forhåndsstemme sendes til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Det vil være verdien per 6. juni 2024 som vil være avgjørende.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes, herunder fremme forslag til andre kandidater til styret i Pareto Asset Management AS. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Deltagelse må meldes skriftlig, innen 7. juni 2024 kl. 08.00 på e-post til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.