Till huvudinnehåll

När vi tittar på den rent finansiella utvecklingen och andra världsekonomiska data, skulle vi kategorisera 2021 som ett mycket bra år. De flesta företag runt om i världen fortsatte också att se förbättringar i försäljning och resultat. Bolagens resultat förbättrades, särskilt under första halvåret, och nettoupplåningen sjönk, vilket ledde till att belåningsgraden på konsoliderad nivå sjönk i både Europa och USA.

Den starka trenden avbröts när allvarliga störningar i globala logistikkedjor och transporter störde. Det var stora förseningar i många hamnar runt om i världen, och produktionen sjönk globalt. Brist på särskilt halvledare orsakade produktions förseningar.

En annan negativ konsekvens (för konsumenter och vissa företag) av den starka ekonomin var mycket högre energipriser. Det innebär dock också att många andra företag gynnats av högre energipriser.

Pandemin vi lever med, orsakad av Covid-19-infektioner, sticker ut i skarp kontrast till de ekonomiska framstegen. Flera mutationer i kombination med starkt motstånd mot fortsatta nedstängningar och ett visst motstånd mot vaccinationer resulterade i rekordmånga globala dödsfall i Covid-19 under 2021. Medicinska experter pekar dock på mindre allvarliga sjukdomar från omikron-viruset. Vi hoppas alla på ett bättre 2022 när det gäller pandemin.

Kreditmarknaden utvecklades väl under större delen av året. Kreditspreadar steg dock snabbt under oktober och november, men marknaden återhämtade sig väl under december, årets sista handelsmånad. Nyemissionsmarknaden var också mycket aktiv, med undantag för slutet av november och december. USA prissatte nästan 9 miljarder USD i high yield i december, vilket gav en total för 2021 på cirka 520 miljarder USD i nyutgiven volym.

Fonden utvecklades väl i december. Första halvåret var starkt, medan de senaste sex månaderna var mer turbulenta, när inflationen tog fart och Federal Reserve signalerade att räntehöjningar var troliga 2022. Fonden steg även under årets sex sista månader där kreditspreadar ökade. Fonden har positionerat sig med en något lägre ränteduration där vi tror och hoppas att Fed agerar och höjer korta räntor i USA.

Inga nyemissioner köptes in i fonden under december månad eftersom nyemissionsmarknaden avtog kraftigt.

Hållbarhet och ESG-fokus har fortsatt att växa i betydelse. I början av november samlades många världsledare i Glasgow för COP 26 för att upprätta fler globala överenskommelser om miljön.

När det gäller fondbranschen fortsätter många nya regler att etableras, med det övergripande målet att styra finansieringen mot bättre lösningar för morgondagen.

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.


Syntetiska CDS kreditindex
stärktes under december månad. iTraxx Crossover index gick från +286bp i slutet på november till +243 bp i slutet på december.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.