Till huvudinnehåll

Att slåss mot inflation eller Federal Reserve är nog en utmaning för marknaden. Vi ser fortsatt att inflation är mer tydligt förankrad, och i senaste centralbanksmötet uttryckte Jerome Powell på US Federal Reserve att de kommer börja höja räntorna nu i närtid. Denna närtid är nog i mars enligt marknaden och de flesta strateger. Pandemin påverkar mycket fortsatt, men den återhämtning i ekonomin vi sett har varit imponerande. Bolagsrapporter som hunnit komma visar överlag på styrka, trots ökade kostnader.

Året 2021 avslutades väldigt starkt i kreditmarknaden och för aktier. Därför var en reaktion under januari månad inte helt oväntat. Kreditspreadar gick isär, och framförallt tech-aktier handlade ner. Index för global investment grade och global high yield föll cirka 2,5 procent, medans fondens andelsklass i samma valuta föll ungefär 1,5 procent. Vi har haft en försiktig exponering när vi började 2022, med kortare kreditlöptid och lite högre kontant andel i fonden.

Vi tror att när amerikanska räntehöjningarna kommer på plats och det blir mer konkret, så kommer marknaden justera till en högre bas för åtminstone amerikanska räntor. Förmodligen kommer även UK att höja räntan. Vi ser det som positivt att styrräntorna börjar resan mot normalisering. Det ökar möjligheterna för högre löpande avkastning. Ett naturligt steg är också att centralbanker slutar med stödköp av olika slag och låter marknaden styra utbud och efterfrågan.

Nyemissionsmarknaden har varit väldigt aktiv i investment grade, men återhållsam i global high yield. De flesta emittenter vill avvakta och se var nivåerna på spreadar börjar stabiliseras. Fonden var också avvaktande med nya emissioner hela månaden. Aktiviteten var enbart i andrahandsmarknaden, där vi justerade ett antal positioner och sålde Wesco och Munich Re. Dessutom blev det klart att Kraton Polymers säljs till DL Chemical, och obligationerna köps tillbaka.

En spåkula för resten av 2022 tror vi innebär lite lägre aktivitet, och bolagen kommer fokusera på balansräkningar och mindre på lånefinansierade aktieutdelningar och aggressiva M&A-affärer. Om det sker, är det kanske sunt efter ett otroligt expansivt år i termer av bolagsaffärer.

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex gick svagt under januari månad. iTraxx Crossover index gick från +243bp i slutet på december till +287 bp i slutet på januari.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.