Till huvudinnehåll

Det är svårt att skriva om ekonomiska prognoser eller kreditspreadar när Ukrainas invånare lider igenom krigets mörka sidor. Det som sker dock i reaktion till Rysslands intåg i Ukraina är annorlunda än tidigare konflikter, och det är de kraftiga sanktioner mot Ryssland som de flesta länder runt om i världen ställt sig bakom. Det påverkar bolag och ekonomiska utsikter kraftigt, särskilt i det korta perspektivet. I ett globalt perspektiv påverkar Ryssland mestadels energisektorn. Vi ser nu att aktie- och kreditmarknaden har stabiliserats sista dagarna i februari och likviditeten förbättrats. Amerikanska valutan USD blir en stark tillflykt och har stärkts mot de flesta valutorna.

Fonden föll under februari månad när politiska tumultet drev kreditspreadar isär. De kvartalsrapporter som kommer in är fortsatt överlag starka.

Vi tror att Europa kommer vara påverkat en del av kriget, särskilt med energiförsörjning. USA har inte alls samma koppling eller geografiska närhet, och vi ser att amerikanska high yield namn har stärkts senaste dagarna. Fonden har fortsatt en övervikt mot sektorer som hälsosektorn och förnybar energi.

Nyemissionsmarknaden har varit avvaktande under den turbulens som speglat februari månad. Fram till dagen då Ryssland gick in i Ukraina var global investment grade aktiv. Aktiviteten för fonden var enbart i andrahandsmarknaden, där vi justerade ner ett antal positioner för att tillgodose utflöde i fonden och bibehålla fondens karaktär

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex gick svagt under februari månad. iTraxx Crossover index gick från +287bp i slutet på januari till +343 bp i slutet på februari.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.