Till huvudinnehåll

Federal Reserve har nu levererat den första räntehöjningen sedan 2018. Centralbanker i många delar har nu börjat justeringen av räntenivåerna på grund av den ökande inflationen. Norge, Storbritannien har också höjt räntan. För marknaden är oftast osäkerhet en sämre situation jämfört med mer klarhet. Vi har sett under de sista veckorna av mars att kreditmarknaden har gått starkt. Flöden till fonder har vänt till positivt.

Vi har haft möten i New York med Wall Street-banker. Det är första gången sedan pandemin började. Om vi summerar diskussionerna med syndikat och trading desk, är det med en försiktig optimism. Investment grade-emissioner har haft en väldigt stark månad, där bolag accepterar verkligheten med högre räntor och merparten av bolagen har starka balansräkningar. När det gäller high yield är det alltid en eftersläpning. Nu när marknaden stabiliserats kan vi nog inom kort få mer nyemissioner även i high yield.

Fonden slutade månaden med en svag uppgång. Andra delen av månaden var väldigt stark, där många fonder har höga cash-balanser och andrahandsmarknaden var väldigt aktiv.

Vi tror att Europa kommer vara påverkat en del av kriget, särskilt med energiförsörjning. USA har inte alls samma koppling eller geografiska närhet, och vi ser att amerikanska high yield-namn har stärkts senaste dagarna. Fonden har fortsatt en övervikt mot sektorer som hälsosektorn och förnybar energi.

Nyemissionsmarknaden har varit avvaktande under mars månad.

Fonden deltog i en nyemission under mars månad, och det var EQT Sustainable Bond. Det blir intressant att följa hur en private equity-aktör kan påverka och bidra till en mer hållbar utveckling i de bolag som EQT äger. I andrahandsmarknaden la vi till i Stora Enso och tog in Wesco som en ny position.

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex gick starkt under mars månad. iTraxx Crossover index gick från +343bp i slutet på februari till +338 bp i slutet på mars.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.