Till huvudinnehåll

Vi lever i utmanande tider, och har gjort det under en tid. Under april månad föll både US Treasuries drygt 2 % och S&P500 drygt 5 %. Senast vi såg sådan månadsrörelse var i 2008. Vi har låg arbetslöshet och stark tillväxt, solen skiner, men det regnar trots allt. Hur kan vi förklara detta då?

Nu när inflation tagit fart i flertalet regioner, ser vi ökning av styrräntor i många länder. Sverige höjde räntan 0,25 procentenheter avsevärt tidigare än vad prognoserna visade för bara tre månader sedan. Data från mars visar på en inflation i USA på drygt 6 %. Dessa räntehöjningar globalt kommer påverka tillväxten framöver, men förmodligen är det också positivt att vi kommer bort från nollräntemiljö och negativa räntor. Bloomberg Global Aggregate Corporate Index föll drygt 4 % under april månad, Bloomberg Global High Yield Index föll också drygt 4 % under april månad.

Fonden slutade månaden negativt, runt -1,5 % beroende på andelsklass, det är i jämförelse till bredare globala high yield-index och globala high yield ETFs, som föll från -4 % till drygt -5 % under april månad.

Alla kvartalsrapporter är inte släppta ännu, men om vi tittar på bred front från USA och Europa, så är marginaler fortsatt attraktiva i många sektorer. Vinsttillväxten är nu tillbaka mer på median-nivåer, efter att den varit väldigt hög under en period. Vad betyder detta för krediter då?

Konsensus är att ekonomierna kommer att vara svagare framöver, men balansräkningar är överlag i bra skick. Vi som är kreditinvesterare ser nu att bolag får betala mer i kreditspreadar, kombinerat med att basen för ränteläget höjs. Aggressiva tillväxtförvärv som finansieras genom stor skuld tror vi blir svårare framöver. Vi ser bevis för detta redan nu med en high yield emissionsmarknad i USA som hittills i år ligger drygt 70 % under förra årets nivåer.

Nyemissionsmarknaden har varit avvaktande också under april månad. Väldigt få nya emissioner inom high yield i både Europa och USA.

Fonden deltog inte i någon nyemission under april månad. Vi såg inga attraktiva möjligheter i de få som kom under månaden, utan har varit försiktiga även denna månad i en utmanade miljö. I andrahandsmarknaden la vi till i Energizer, Liberty Mutual och Loxam.

ESG är fortsatt ett starkt fokus för fonden, och vi ser att även i USA börjar banker kräva att bolag ska lägga fram svar på frågor och planer för ESG i lånedokumentation. KPI-data som mäter vissa nyckeltal för bolags hållbarhetsarbete blir allt vanligare även inom företagsobligationsmarknaden globalt.

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex var svagare under april månad. iTraxx Crossover index gick från +338bp i slutet på mars till +429 bp i slutet på april.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.