Till huvudinnehåll

Den 31 oktober började COP26 i Glasgow. Mötet är den första femåriga genomgång sedan Parisavtalet, och det kommer vara det viktigaste globala klimatmötet sedan Paris. Under helgen lyckades G7 och sedan G20 länderna komma överens om att avsluta all internationell finansiering av kolkraft. COP26-presidenten, Alok Sharma, tog fram det specifikt i sitt öppningstal som ett stort framsteg.

Förvaltningsteamet jobbar kontinuerligt med att påverka genom dialoger och förmedla finansiering till bolag som bidrar till förbättring här, nu och framöver. Det senaste mötet hade våran ESG-analytiker med Getlink, ett av de större innehaven i fonden.

Getlink har nyligen emitterat ytterligare 150 miljoner euro av gröna säkerställda obligationer vi äger. Mötet syftade till att säkerställa att intäkterna kommer att användas för att finansiera gröna projekt, och även diskutera företagets Science Based Target-plan för att uppnå Parisavtalet. Sen vill vi identifiera företagets framsteg när det gäller implementering av EU:s taxonomi.

Den globala kreditmarknaden föll under oktober månad. Emissionsvolymer avtog också efter en enormt stark marknad under hela året. Vi tror att kreditpåslagen nu är mer i jämvikt för den ekonomi som vi ser. Världsekonomin kommer påverkas av logistikproblem och pandemin en tid framöver. Det vi hör från bolagen visar tydligt på denna situation, men budskapet är dock tydligt att efterfrågan är stark och bolagen levererar starka siffror och fortsatt bra utsikter framöver gällande försäljning. Kostnader för råvaror och transport drar ner marginalerna, men de flesta berättar att de får igenom dessa kostnadsökningar framöver mot kunderna.

Fondens utveckling var negativ på månaden för första gången sedan september 2020, där marknaden föll globalt. Situationen gällande Evergrande har som vi trodde blivit en mer isolerad händelse gällande Kinas fastighetssektor och påverkar inte marknaden som helhet längre.

Den primära emissionsmarknaden i Europa och USA mattades av efter rekordvolymer under årets första nio månader.

Ett nytt namn har lagts till i portföljen, och det är Modulaire.

Modulaire är en global producent av lösningar för modulära utrymmen. Bolaget fokuserar mycket på den cirkulära ekonomin och jobbar för att kunna återanvända bolagets produkter upp till 20 gånger. Modulaire har etablerat ett vetenskapsbaserat mål och ska nå Net Zero innan 2050.

På andrahandsmarknaden ökade vi i Profine och Cerba Healthcare. Fonden sålde Nissens och Encompass Health. Vi sålde ner i namn som Iron Mountain, Energizer, PTC och TDC.


Syntetiska CDS kreditindex gick isär under oktober månad. iTraxx Crossover index gick från +253bp i slutet på september till +261 bp i slutet på oktober.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.