Till huvudinnehåll

Under september månad släppte flera av de nordiska länderna de sista Covid-19 begränsningar som funnits under en längre tid. Unga som gamla sökte sig till restauranger, barer och klubbar för att umgås och dansa. Den finansiella marknaden hade dock en mer avvaktande inställning där aktiemarknaden och kreditmarknaden sjönk under sista delen av månaden. Kreditspreadar gick isär något i både Europa och USA.

Stort fokus var under några dagar på Evergrande situationen i Kina, där ett enormt fastighetsbolag har stora likviditetsproblem. Vi tror att just den situationen kommer vara en mestadels lokal angelägenhet, med få kopplingar till Europa och USA.

Problemet med global transport och logistik är dock en situation som inte kommer att lösas inom kort. De bolag vi pratar med ger en samstämmig bild av utmaningar som påverkar marginaler och försenad försäljning och leverans. Den globala ekonomin som helhet är dock fortsatt stark, och de flesta sektorer har stark efterfrågan.

Fondens utveckling var något positiv under september månad, jämfört med global investment grade, som föll cirka 1 %, och global high yield index föll cirka 0,7 %. Fonden har fokuserat på kortare löptider med mindre risk. Marknaden har gått bra under en längre tid, och en viss korrektion var förväntad.

Den primära emissionsmarknaden i Europa och USA är fortsatt stark, vilket visar på att den övergripande styrkan i företagens efterfrågan bidrar till förtroende och solida orderböcker för dessa nyemissioner.

Flera nya namn har lagts till i portföljen, till exempel Diversey och Solenis.

Diversey är en global producent av rengörings- och hygienlösningar för företag och mat- och dryckesmarknaden. Företaget ser hållbarhet som en central drivkraft för organisationen. Det åtagandet är organiserat kring tre huvudmål: att förbättra miljön, att skydda och ta hand om människor och att ta fram förnybara hållbara lösningar.

På andrahandsmarknaden ökade vi i Wesco, Picard, Hannon Armstrong och James Hardie. Fonden sålde också en del i Kronos och Hapaq Lloyd.

Syntetiska CDS kreditindex gick isär under september månad. iTraxx Crossover index gick från +229bp i slutet på augusti till +253 bp i slutet på september.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.