Till huvudinnehåll

Nyheten med det muterade viruset sammanföll med den amerikanska Thanksgiving-helgen, som förvärrade nedgången. Osäkerheten kvarstår naturligtvis, men viruset har funnits med oss ​​ett tag, och den ekonomiska påverkan utanför resesektorerna kommer att bli mindre jämfört med den period när viruset först slog till våren 2020. Rapporterna för tredje kvartalet visar att de flesta företag har en högre efterfrågenivå än tidigare i år.

Fondens utveckling var något negativ för månaden, medan Bloombergs globala high yield index föll   2 %. Den primära emissionsmarknaden i Europa och USA var dämpad på grund av turbulensen i slutet av månaden. USA:s high yield-emissioner uppgick till 28 miljarder dollar.

Fonden var mycket försiktig under hela november och lade till endast ett nytt namn från primärmarknaden, OI European Group. Fonden har inte heller lagt till exponering mot rese- eller fritidsbranschen då världen öppnade sig under september och oktober. Vi har en konstruktiv vy av den övergripande världsekonomin. En avmattning kommer också att hjälpa de stora ledtiderna vi har sett inom logistiksektorn.

OI European Group är en högteknologisk specialist på glas- och förpackningslösningar. Deras vision är att vara den mest hållbara tillverkaren av glasförpackningsprodukter. En cirkulär ekonomi är en viktig drivkraft för att bekämpa avfall. Obligationen som emitterades i början av november, handlas över emissionskursen trots turbulensen i slutet av november.

På andrahandsmarknaden sålde vi i Ball Corp, Swedbank, SEB, Belden och IQVIA. Fonden ökade innehavet i Tresu.


Syntetiska CDS
kreditindex gick isär under november månad. iTraxx Crossover index gick från +261bp i slutet på oktober till +286 bp i slutet på november.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.