Til hovedinnhold

Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene Pareto Aksje Norge, Pareto Investment Fund, Pareto Global, Pareto Likviditet og Pareto Obligasjon.

Tid og Sted

  • Fredag 20. mai 2022 klokken 08.00
  • Pareto Asset Management AS, Dronning Mauds gate 3, Oslo

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen
  3. Innsendte spørsmål fra andelseierne
  4. Valg av andelseierrepresentanter til styret i Pareto Asset Management AS:
  • Administrasjonen innstiller at Ragnhild Nakling velges som andelseiervalgt styremedlem for to år. Ragnhild er partner i Advokatfirmaet Ræder AS og har mer enn 10 års erfaring som advokat. Ragnhild har også vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og arbeidet i Utenriksdepartementet.
  • Administrasjonen innstiller at Lars Irgens gjenvelges som andelseiervalgt varamedlem for ett år.


Andelseiere kan forhåndsstemme i perioden 4. mai til 19. mai med stemmeseddel som finnes her. Forhåndsstemme sendes til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Det vil være verdien per 18. mai 2022 som vil være avgjørende.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes, herunder fremme forslag til andre kandidater til styret i Pareto Asset Management AS. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Deltagelse må meldes skriftlig, innen 19. mai 2022 kl. 08.00 på e-post til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.