Til hovedinnhold

Pareto Asset Management AS viser til de foreslåtte vedtektsendringene i Pareto Aksje Norge og Pareto Global som ble godkjent av andelseiermøtene 8. desember 2021. Finanstilsynet har gitt sin godkjenning til vedtektsendringene.

Andelsklasse A

Vedtektsendringene består av endring i modell for resultatavhenging forvaltningsgodtgjørelse i andelsklasse A. Vi viser til Innkalling til andelseiermøte for nærmere beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene.

Siste dag med beregning av resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse iht. gjeldende modell vil være pr. 21. april 2022. Eventuelt beregnet resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse per denne dato vil avregnes og beregningsperiode for ny modell vil starte. Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse etter ny modell vil beregnes daglig og kan bli belastet første gang 31. desember 2022.

Andelseiere i andelsklasse A har ifb. gjennomføring av vedtektsendringene anledning til å innløse sine andeler i andelsklassen uten kostnader frem til 21. april 2022.

Øvrige endringer

I tillegg til ovennevnte vedtektsendringer som er godkjent av andelseiermøtene, gjennomføres det samtidig endringer i følgende andelsklasser:

Andelsklasse B

Fast forvaltningsgodtgjørelse i Pareto Aksje Norge andelsklasse B settes ned fra gjeldende 2,0 % p.a. til 1,8 % p.a. f.o.m. 22. april 2022.

Andelsklasse B i Pareto Global har en gjeldende forvaltningsgodtgjørelse på 1,6 % p.a. og denne forvaltningsgodtgjørelsen forblir uendret.

Andelsklasse N

Det etableres en ny andelsklasse N i begge fond. Andelsklassen er åpen for enhver andelseier som tegner gjennom distributører som har avtale med Pareto Asset Management AS om distribusjon av andelsklassen og som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet vederlag fra forvaltningsselskapet for distribusjon av andelsklassen.

SEK-klasser

Det etableres nye andelsklasser i Pareto Global denominert i svenske kroner. B-SEK og I-SEK har tilsvarende attributter som eksisterende andelsklasse B og I, bortsett fra denomineringsvalutaen. De nye klassene gjør det mulig for våre svenske kunder å handle fondet direkte i sin egen valuta.


Vennligst ta kontakt med din kunderådgiver dersom du har spørsmål til vedtektsendringen.

Vedtekter gjeldende fra og med 22. april 2022