Til hovedinnhold

Selskapet ble blant annet tatt litt på sengen av Apples nye iPhone og Googles fantastiske vekst. Markedet var skuffet og sendte løpende P/E ned fra over 25 til under 10.

I november 2012 kom Microsoft inn i porteføljen til Pareto Global. Aksjen var billig, men inntjeningen var svak. De neste fire årene var det null vekst i inntjeningen pr. aksje.

Nå kom ikke den manglende veksten som et sjokk på forvalterne. Microsoft var i ferd med å gjennomføre et strategisk skifte, fra direkte salgsinntekter til årlige inntekter fra løpende lisenser og abonnementer. Ikke minst var skybaserte løsninger i ferd med å erstatte engangslisenser fra PC-salg med Windows operativsystemer.

Problemet var at kostnadene kom umiddelbart, mens inntektene først ville trille inn de neste årene. Overgangen til abonnementsinntekter presset dermed inntjeningen på kort sikt. Det likte ikke markedet.

I 2017 begynte skysatsingen å kaste av seg, og inntjeningen skjøt fart. De siste årene har snittveksten vært over 20 prosent.

Avkastning i perioden 31.12.99–31.12.21. Pilen viser Pareto Globals inngangspunkt. Kilde: FactSet

 

Og nå har markedet applaudert. Siden Pareto Global kom inn er prisingen omtrent tredoblet, hvilket har gitt ytterligere kursoppgang. Samlet avkastning på disse drøyt ni årene nærmer seg 2.000 prosent, tilsvarende en årlig snittavkastning på nesten 40 prosent. I dag er Microsoft verdens nest største selskap, målt i børsverdi.

Hvorfor forvalterne ikke selger nå? Fordi de ser god, videre vekst for et veldrevet selskap som i fjor økte resultatet pr. aksje med 38 prosent. Det er jo den forretningsmessige suksessen som driver avkastningen over tid.

 

ForvalterteamHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Les mer om fondet

Pareto Global er et aksjefond som investerer i globale selskaper i utviklede markeder. Fondet investerer i selskaper med en solid markedsposisjon og stabilt sterk inntjeningsevne.