Til hovedinnhold

Verdensindeksen fra MSCI endte opp omtrent der den startet, med en totalavkastning på under én prosent målt i lokal valuta.

Obligasjonsmarkedet, derimot, er en annen historie. Gjennom måneden økte kredittmarginene på globale high yield-obligasjoner med et halvt prosentpoeng eller mer (50 til 70 basispunkter). Selv for investment grade var økningen på 10 til 15 basispunkter. Og alt dette kom på toppen av en tilsvarende økning måneden før, slik at vi nå har fått en tydelig nedgang i obligasjonsprisene. Selv om utslagene ble mindre i det nordiske markedet, var obligasjonsmarkedet tungt her også. Høyere kredittmarginer er et godt utgangspunkt for bedre avkastning fremover, men ikke så morsomt på kort sikt.

Også i oljemarkedet fikk nervene kjørt seg denne måneden, etter at Brent Blend falt til 59 dollar fatet. Måneden startet med 76 dollar, hvilket allerede var ti dollar under toppnoteringen i oktober. Forutsigelig nok fikk vi et fall i oljerelaterte aksjer, med en nedgang på rundt ti prosent for energiutstyr og -tjenester i MSCIs globale indekser. Alt i alt slapp Oslo Børs ganske lett unna, uten at det samme kan sies om så mange av aksjene i denne sektoren.

Men hva skal vi si om uenigheten mellom aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet?

Bevegelsene i november illustrerer tilfeldigvis rasjonalet for å holde olje og oljeservice utenfor den globale aksjeporteføljen, slik vi har gjort i noen år nå. Det pågår for tiden en diskusjon om hvorvidt Statens pensjonsfond utland burde gjøre det samme. En offentlig utredning har konkludert med at fondet fortsatt burde eie energiaksjer, mens svært mange høringsinstanser har sagt seg uenig (slik vi også gjør). Selv om man aldri kan trekke noen konklusjon basert på noen begivenhetsrike måneder, er det jo en fin illustrasjon av poenget.

Men hva skal vi si om uenigheten mellom aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet?

Dette er på ingen måte første gang obligasjonsmarkedet tegner et dystrere bilde enn aksjemarkedet. En rekke ulike forklaringer har vært lansert, fra at obligasjonsforvaltere fokuserer mer på nedsiden (hvilket de vel også burde) til at de er en mer pessimistisk flokk (bevis gjenstår). Ulik løpetid og horisont er kanskje en del av forklaringen; aksjer er på en måte verdipapirer med ekstra lang durasjon, lenger enn de fleste obligasjoner.

Uansett er det bare å notere at ulike syn er markedenes natur. Det er aldri – som i absolutt aldri – klar og fullstendig enighet om markedets eller markedenes retning. Som investor har du bare å venne deg til motstridende informasjon og sprikende vurderinger, for ikke å nevne oppskakende svingninger. Du trenger å påta deg kortsiktig risiko for å høste langsiktige belønninger.

Det er derfor du ikke på noe tidspunkt bør forvente å oppnå forventet avkastning.

Månedsrapporter for november 2018

Pareto Investment Fund
Pareto Investment Fund endte ned fire prosent i løpet av november, omtrent 1,5 prosentpoeng bak referanseindeksen.

 

Pareto Aksje Norge 
November var en svak aksjemåned. Oslo Børs Fondsindeks endte ned i underkant av tre prosent, fondet enda litt mer.

 

Pareto Global
Etter to tunge måneder i september og oktober utviklet fondet seg i riktig retning igjen i november.

 

Pareto Nordic Return
Pareto Nordic Return steg to prosent i løpet av måneden og var således noe bedre enn det nordiske aksjemarkedet – og betraktelig bedre enn det norske.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet hadde en god utvikling i et tilnærmet flatt nordisk aksjemarked i november. Årsaken er gode aksjevalg.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet hadde en god utvikling i et tilnærmet flatt nordisk aksjemarked i november. Årsaken er gode aksjevalg.

 

Pareto Total
Pareto Total var opp seks prosent i november. Hittil dette kvartalet – som har vært preget av urolige markeder – er fondet opp tre prosent.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
November har vært en urolig periode i kredittmarkedene. Globalt har kredittmarginene kommet markant ut, og de internasjonale urolighetene har også til dels smittet til det nordiske high yield-markedet.

 

Pareto Global Corporate Bond 
November var preget av uro for verdenshandelen, Brexit-forhandlinger og fall i oljeprisen.

 

Pareto Høyrente 
Verdien av fondet sto seg gjennom måneden til tross for spreadutgang (høyere kredittpåslag på renten) i alle sektorer.

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Grundig analyse er et bærende element i vår forvaltning, og fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper.

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.