Til hovedinnhold

En investering på terskelen til finanskrisen treffer vel ganske godt. Se for deg at du investerte på tampen av august 2008 – bare to drøye uker før Lehman Brothers gikk over ende. Om du hadde vært litt engstelig da du gikk inn i markedet, tipper jeg at du nå ville ha blitt skrekkslagen.

Og så ble det bare verre.

I Norge kom det absolutte bunnpunktet så tidlig som 21. november. Den dagen hadde markedet falt 64 prosent fra toppnoteringen, eller 56 prosent fra slutten av august, under tre måneder etter at du gikk inn. Snakker om markedsrisiko – som åpenbart er mer enn statistiske mål på svingninger.

Er det mulig å tenke seg dårligere timing?

Og likevel: Om du altså hadde investert i det norske aksjemarkedet og blitt værende i ti år, ville du ha doblet innsatsen. Det tilsvarer en årlig snittavkastning på 7,5 prosent, hvilket neppe kan sies å være dårlig uttelling for dårlig timing.

Her er det fristende å tilføye at mange av våre andelseiere ville ha gjort det betydelig bedre, men jeg skal spare dere for tallene. 

Hvis du isteden hadde valgt det globale aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen omregnet i norske kroner, ville du faktisk ha tredoblet pengene og enda litt. Der ville gjennomsnittsavkastningen ha kommet opp i anstendige 11,9 prosent.

Også her kunne jeg vist at mange av våre andelseiere ville ha gjort det mye bedre, men det er vel klokt å si minst mulig om akkurat det – for ikke å skake opp kunder som hoppet av på det verst tenkelige tidspunkt.

Jeg innbiller meg nemlig at mange av dem som hoppet overbord da det stormet som verst, de kom aldri ombord igjen i tide – om de i det hele tatt kom tilbake.

Slike tap, altså tapt avkastning, representerer også risiko. For en langsiktig investor kan det meget vel være den aller største risikoen.

Månedsrapporter for august 2018

Pareto Investment Fund
Det norske aksjemarkedet toger videre, nå drevet av en stadig høyere oljepris.

 

Pareto Aksje Norge 
September ble nok en god aksjemåned. Porteføljen leverte en avkastning som var noe lavere enn sin referanseindeks, men for året er porteføljen fortsatt et godt stykke foran.

 

Pareto Global
Stadige opptrappinger i handelskrigen mellom Kina og USA og stigende rente legger press på markedene. På den andre siden observerer vi at inntjeningsveksten i våre porteføljeselskaper er veldig sterk.

 

Pareto Nordic Return
Det nordiske aksjemarkedet falt to prosent i september. Fondet gikk som aksjemarkedet denne måneden.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondets verdi falt marginalt i et svakere nordisk aksjemarked i september. Den norske kronens styrke fortsetter å dempe vår avkastning målt i norske kroner.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondets verdi falt marginalt i et svakere nordisk aksjemarked i september. Den norske kronens styrke fortsetter å dempe vår avkastning målt i norske kroner.

 

Pareto Total
Pareto Total var ned med tre prosent i september, mens kvartalet under ett var opp med drøye fire prosent.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Fondet hadde en tilnærmet flat utvikling gjennom september. Det var høy aktivitet i primærmarkedene i første halvdel av måneden, mens aktiviteten avtok noe i løpet av de to siste ukene.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Fondet er nå godkjent som det første svanemerkede kredittfondet i Norge. Vi arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle våre fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser. Pareto Global Corporate Bond tar nå dette et steg videre.

 

Pareto Høyrente 
Pareto Høyrente hadde en positiv utvikling i september. Igjen har vi gjort noen tilpasninger i fondet.

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Grundig analyse er et bærende element i vår forvaltning, og fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper.

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.