Til hovedinnhold

Mens et enkelt Bing-søk forteller at begrepet ble brukt 165.000 ganger i 2016 og 302.000 ganger i 2017, dukket det opp hele 613.000 ganger i juli alene.

Det seneste av mange kapitler i denne triste historien kom på slutten av måneden, da president Trump ba sin regjering vurdere å øke de foreslåtte tollsatsene på kinesiske importvarer for 200 milliarder dollar fra 10 % til 25 %. Den endelige beslutningen kommer ikke før i september.

Det skorter ikke på bekymrede kommentarer. Noen frykter at en forestående handelskrig (om den ikke allerede har begynt) kan gi en drastisk reduksjon i verdenshandelen, med tilsvarende ødeleggende konsekvenser for den globale veksten.

Hvordan kan det ha seg at aksjemarkedene steg så mye når så mange mennesker gav uttrykk for så dyp bekymring?

Finn Øystein Bergh, investeringsdirektør

Vekstanslagene er imidlertid ikke tatt så mye ned. Anslagene for inneværende års vekst i både USA og eurosonen er faktisk høyere enn de var ved årets begynnelse, skjønt det har vært en beskjeden reduksjon i anslagene for 2019 de siste par månedene.

Og aksjemarkedene verden over steg godt i juli, med en avkastning på 3,7 prosent i S&P 500 og 3,2 prosent i MSCIs verdensindeks (målt i lokal valuta). I Norden leverte OMX Stockholm 30 et pluss på 3,6 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,0 prosent.

Her er da månedens spørsmål: Hvordan kan det ha seg at aksjemarkedene steg så mye når så mange mennesker gav uttrykk for så dyp bekymring?

Enkelt: Et enda større antall mennesker uttrykte sin tillit gjennom å handle aksjer. De åpnet kanskje ikke munnen, men de artikulerte sin mening gjennom å sette (eller beholde) sine penger i aksjemarkedet.

Som noen av dere kanskje vet, gir betting odds ofte et bedre anslag på valgresultater enn meningsmålinger; man tenker seg litt grundigere om når det ikke er gratis. Tilsvarende gir aksjemarkedets bevegelser ofte gode anslag på fremtidig vekst (det motsatte er ikke tilfellet). Sommerens estimat fra markedets aktører er altså at det fortsatt ser greit ut.

Fremdeles er det naturligvis slik at storpolitikkens chicken race kan gå forferdelig galt, med opptrapping til en fullskala handelskrig. Men det er verdt å notere seg den foreløpige vurderingen fra de mange tusener og millioner av mennesker som er involvert i aksjemarkeder verden over: De uttrykker, gjennom sine lommebøker eller konti, tillit til at partene før eller siden vil ta til fornuften.

Månedsrapporter

Pareto Investment Fund
Fondet har en relativ overvekt i energiaksjer, på samme måte som Oslo Børs har overvekt i energi sammenlignet med andre børser. Dette gav et negativt avkastningsbidrag i juli, men vi ser fremdeles gode grunner til å være eksponert mot oljesektoren.

 

Pareto Aksje Norge 
Juli var en god aksjemåned, med en oppgang for porteføljen på godt over tre prosent. Vi noterer at fondet er et godt stykke foran sin referanseindeks, både for måneden isolert sett og hittil i år.

 

Pareto Global
Nedgangen i aksjemarkedet på begynnelsen av sommeren ble snudd til oppgang i juli da kvartalsrapportene begynte å tikke inn. I sum ble det en god måned for fondet.

 

Pareto Nordic Return
Pareto Nordic Return hadde en god utvikling i juli og leverte over 3,5 prosent avkastning til andelshaverne.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet hadde en marginalt negativ utvikling i juli i et nordisk aksjemarked som var noe opp. Månedens avkastning var preget av selskapenes rapporter for andre kvartal.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet hadde en positiv utvikling i juli i et nordisk aksjemarked som var noe opp. Månedens avkastning var preget av selskapenes rapporter for andre kvartal.

 

Pareto Total
Pareto Totals avkastning var på drøye fire prosent i juli. Aksjer i fondets eie sto for det meste av resultatet.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Juli ble som forventet en rolig måned med begrenset aktivitet i både primær- og sekundærmarkedet. Fondet hadde en god utvikling, drevet av noe positiv kursutvikling fra enkeltinnehav i tillegg til løpende kupongrenter.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Volumet på annenhåndsmarkedet minsket noe, og markedet reagerte generelt mer forsiktig, men fondet utviklet seg bra i juli.

 

Pareto Høyrente 
Som forventet har juli vært en rolig måned i førstehåndsmarkedet. Pareto Høyrente har hatt en fin utvikling, med stabil avkastning.

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper, og grundig analyse er et bærende element i forvaltningen vår.