Til hovedinnhold

Mens et enkelt Bing-søk forteller at begrepet ble brukt 165.000 ganger i 2016 og 302.000 ganger i 2017, dukket det opp hele 613.000 ganger i juli alene.

Det seneste av mange kapitler i denne triste historien kom på slutten av måneden, da president Trump ba sin regjering vurdere å øke de foreslåtte tollsatsene på kinesiske importvarer for 200 milliarder dollar fra 10 % til 25 %. Den endelige beslutningen kommer ikke før i september.

Det skorter ikke på bekymrede kommentarer. Noen frykter at en forestående handelskrig (om den ikke allerede har begynt) kan gi en drastisk reduksjon i verdenshandelen, med tilsvarende ødeleggende konsekvenser for den globale veksten.

Hvordan kan det ha seg at aksjemarkedene steg så mye når så mange mennesker gav uttrykk for så dyp bekymring?

Finn Øystein Bergh, investeringsdirektør

Vekstanslagene er imidlertid ikke tatt så mye ned. Anslagene for inneværende års vekst i både USA og eurosonen er faktisk høyere enn de var ved årets begynnelse, skjønt det har vært en beskjeden reduksjon i anslagene for 2019 de siste par månedene.

Og aksjemarkedene verden over steg godt i juli, med en avkastning på 3,7 prosent i S&P 500 og 3,2 prosent i MSCIs verdensindeks (målt i lokal valuta). I Norden leverte OMX Stockholm 30 et pluss på 3,6 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,0 prosent.

Her er da månedens spørsmål: Hvordan kan det ha seg at aksjemarkedene steg så mye når så mange mennesker gav uttrykk for så dyp bekymring?

Enkelt: Et enda større antall mennesker uttrykte sin tillit gjennom å handle aksjer. De åpnet kanskje ikke munnen, men de artikulerte sin mening gjennom å sette (eller beholde) sine penger i aksjemarkedet.

Som noen av dere kanskje vet, gir betting odds ofte et bedre anslag på valgresultater enn meningsmålinger; man tenker seg litt grundigere om når det ikke er gratis. Tilsvarende gir aksjemarkedets bevegelser ofte gode anslag på fremtidig vekst (det motsatte er ikke tilfellet). Sommerens estimat fra markedets aktører er altså at det fortsatt ser greit ut.

Fremdeles er det naturligvis slik at storpolitikkens chicken race kan gå forferdelig galt, med opptrapping til en fullskala handelskrig. Men det er verdt å notere seg den foreløpige vurderingen fra de mange tusener og millioner av mennesker som er involvert i aksjemarkeder verden over: De uttrykker, gjennom sine lommebøker eller konti, tillit til at partene før eller siden vil ta til fornuften.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Grundig analyse er et bærende element i vår forvaltning, og fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper.