Til hovedinnhold

Den 22. august hadde det gått 3.453 dager siden aksjeindeksen S&P 500 nådde bunnen med en sluttnotering på 677 den 9. mars 2009 – og etter det har oppgangen fortsatt.

Kanskje har du også sett at den amerikanske økonomien i vår rakk å klokke inn den nest lengste vekstperioden i historien, regnet fra juni 2009.

Det amerikanske markedet utøver en betydelig tyngdekraft på så godt som alle andre finansmarkeder i verden. Så hva forteller disse rekordene oss?

Helt ærlig: ikke mye.

Det er snarere et herlig eksempel på statistisk føyelighet. For det første er den forrige oppgangsrekorden et spørsmål om metermåling av strikk. Man starter gjerne å telle etter et fall på minst 20 prosent. Det innledende fallet den gang var på 19,9 prosent. Men man har jo alltids avrunding.

Det amerikanske markedet utøver en betydelig tyngdekraft på så godt som alle andre finansmarkeder i verden. Så hva forteller disse rekordene oss? Helt ærlig: ikke mye.

Finn Øystein Bergh, investeringsdirektør

Videre er ikke dagens oppgangsperiode i nærheten av noen rekord om vi måler den samlede avkastningen. Da mangler noe slikt som 90 prosentpoeng. Og husk at finanskrisen gav rikelig med rom for opphenting. De siste ti årene – og da starter vi beregningen et par uker før kollapsen i Lehman Brothers i september 2008 – har S&P 500 levert en gjennomsnittlig totalavkastning på 10,9 prosent. Det er absolutt en anstendig avkastning, men ingenlunde et tegn på at markedet har gått «for mye».

Likeledes har den inneværende vekstperioden budt på ganske middelmådig vekst, i gjennomsnitt rundt 60 prosent av veksten i tidligere vekstperioder. Man kunne lett tenke seg at det var mer å gå på – i den grad slik statistikk er noe å gå etter. Noen av våre kunder vil nok tenke det, men vi er ikke i den leiren. Vi tror heller ikke det signaliserer noen snarlig bråstopp.

Ja visst, det er mye å bekymre seg over – som alltid. Det aner oss at du ikke trenger noen påminnelse om akkurat det. Vi tillegger imidlertid ikke slike tall synderlig analytisk verdi, og de styrer definitivt ikke vår forvaltning.

Men de kan jo by på mye god underholdning.

Månedsrapporter for august 2018

Pareto Investment Fund
Fondet steg drøye to prosent i august, omtrent ett prosentpoeng sterkere enn referanseindeksen.

 

Pareto Aksje Norge 
Er markedet dyrt?

 

Pareto Global
Den positive utviklingen for fondet fortsatte i august. Den generelle veksten i økonomien er god, noe som gjenspeiles i både topplinjevekst og økte marginer.

 

Pareto Nordic Return
Pareto Nordic Return hadde en flat utvikling for august sett under ett. Utviklingen var negativ i første halvdel, men snudde og endte såvidt i pluss.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet hadde en god utvikling i august, i et positivt aksjemarked.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet hadde en god utvikling i august, i et positivt aksjemarked.

 

Pareto Total
I august var vi opp godt over to prosent. Aksjer vi eier stod for nesten hele oppgangen. Vi hadde også et positivt bidrag fra short-posisjonene våre.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Fondet har hatt en god utvikling gjennom måneden, drevet av underliggende kupongrenter og overordnet positiv markedsutvikling i det nordiske markedet.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Fondet mottok i august karakteren ESG2 av Mercer, noe som plasserer det blant topp 4% globalt av alle rangerte rentefondsstrategier. Mercer skriver at «our intention is to distinguish those strategies that, in our opinion, are leading the way."

 

Pareto Høyrente 
Pareto Høyrente har hatt en fin utvikling i august.

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Grundig analyse er et bærende element i vår forvaltning, og fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper.

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.