Til hovedinnhold

Både aksjer og obligasjoner ble hamret ned. Verdensindeksen hadde sin verste måned på nesten ti år, og kredittmarginer på amerikanske high yield-obligasjoner økte med hele 104 basispunkter.

De nordiske markedene klarte seg bedre, både på aksjesiden og på rentesiden, men det var åpenbart lite å juble for.

Små lys i desembermørket var statsobligasjoner i land som USA og Tyskland (åpenbart en flukt mot sikre papirer) og italienske statsobligasjoner – en rekyl på lettelse over justeringer i budsjettet der.

Som sagt: en elendig måned.

Statistikken forteller at desember 2018 var den 19. verste måneden av samtlige 588 måneder siden verdensindeksen ble lansert.

Skremmende? Det burde egentlig ikke være det. Tygg tallene litt til, så ser du at dette er noe som inntreffer omtrent hver 30. måned. Sånn er det bare i dette markedet. Fra tid til annen opplever vi fall i aksjekursene og høyere spread i obligasjoner, slik at også de faller. Om du ikke har hørt det før (du burde), skal jeg være tydelig: Slike måneder må du regne med.

Tygg tallene litt til, så ser du at dette er noe som inntreffer omtrent hver 30. måned.

For selgere og rådgivere gjør det jobben mye tyngre. De færreste klarer å kjøpe på bunn og selge på topp, langt mindre å trosse den almene stemningen i markedene.

For forvalterne våre, derimot, ble hverdagen plutselig litt lettere. Mens de gjennom store deler av fjoråret har slitt med å finne gode verdipapirer til fornuftige priser, opplever de nå en klart bredere meny. For renteforvalterne i særdeleshet blir det enklere å levere en tilfredsstillende avkastning når grunnlagsrenten er høyere.

Så ... hipp hipp?

Neida. Såvisst ikke. Vi foretrekker jo positiv avkastning i alle våre mandater, gjerne hver eneste måned, og selvfølgelig hvert eneste år. Desember kunne virkelig vært veldig mye bedre.

Men husk: Slike måneder må du regne med.

Å, forresten: Ønsker deg et riktig godt og lønnsomt nytt år!

Månedsrapporter for desember 2018

Pareto Investment Fund
Desember ble den tredje måneden med betydelig negativ avkastning i markedet, og enda verre for fondet.

 

Pareto Aksje Norge 
For året som helhet endte markedet ned 2,2 prosent, mens porteføljen kunne vise til en solid meravkastning og endte året i pluss.

 

Pareto Nordic Equity
Fondet har falt siden oppstarten 31. oktober. Vi anser imidlertid dagens portefølje som et godt utgangspunkt for avkastningen i 2019.

 

Pareto Global
Desember ble dessverre ingen god avslutning på året. Etter ni sammenhengende år med positiv avkastning endte 2018 i rødt.

 

Pareto Nordic Return
I 2018 falt nordiske aksjer rundt seks prosent, noe som var en del svakere enn det norske markedet.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet utviklet seg negativt i et svakt nordisk aksjemarked i desember.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet utviklet seg negativt i et svakt nordisk aksjemarked i desember.

 

Pareto Total
Pareto Total var ned med seks prosent i årets siste måned. En svekket krone bidro positivt til avkastningen med rundt to prosentpoeng i desember.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
På tross av utfordrende internasjonale markeder har alle andelsklasser i Pareto Nordic Corporate Bond levert positiv avkastning for året.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Den effektive renten og kontantavkastningen i fondet er betydelig høyere når vi går inn i 2019.

 

Pareto Høyrente 
Pengemarkedsrenten fortsetter sin ferd oppover. Alt annet like betyr dette at våre obligasjoner nå betaler rundt 0,50 prosentpoeng høyere kupong enn ved begynnelsen av året.

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Grundig analyse er et bærende element i vår forvaltning, og fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper.

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.