Til hovedinnhold

Det jeg vet, er at mange av våre kunder spør seg – og oss – hva utfallet av valget vil bety for finansmarkedene.

Vil volatiliteten øke? Får den økonomiske veksten en knekk? Hva med amerikanske dollar og rentenivået?

Nei, dette skal ikke handle om finansielle teknikaliteter. La oss isteden hente opp en liten bit av Storbritannias politiske historie. Margaret Thatcher, statsminister fra 1979 til 1990, huskes blant annet for følgende formulering: «Det er ikke noe slikt som et samfunn. Det er individuelle menn og kvinner, og det er familier».

Disse ordene har en interessant parallell til spørsmålet om markedets reaksjon. Altså: Selvfølgelig finnes det noe slikt som et marked. Du kan faktisk kjøpe markedet, om det er det du ønsker.

Vi gjør ikke det. Vi kjøper individuelle verdipapirer. Obligasjoner utstedt fra presumptivt solide foretak og banker, eller aksjer i lønnsomme, sunne selskaper. Også disse kan naturligvis bli påvirket – vi må bare finne ut hvordan.

Så ... her er noen vurderinger:

Vil det svenske M2 Asset Management misligholde sine obligasjoner med et loan to value rundt 30 %? Vil valget føre til at den norske mobiloperatøren Ice Group misligholder sine obligasjoner. Hva med obligasjoner i det finske skogindustriselskapet UPM-Kymmene?
Vi får tilsvarende vurderinger på aksjesiden. Innebærer valget at Lerøy Seafood Group tjener mindre penger på fisk? Faller den frie kontantstrømmen i gjødselkjempen Yara? Tærer det på lønnsomheten i Microsoft eller det sveitsiske farmasiselskapet Roche, eller kanskje det norske energiselskapet Scatec Solar?

Vel, alt dette kan selvfølgelig vise seg å være tilfelle, men det er vanskelig å se hvordan disse selskapene skulle bli påvirket i vesentlig grad.

Ikke dermed sagt at ingen selskaper i noe marked vil påvirkes av den politiske usikkerheten eller den amerikanske presidentens politiske valg de neste fire årene. Men vi har valgt våre selskaper nettopp fordi vi tror og mener at de kan tåle den slags uro og fortsette å vokse på en lønnsom måte.

Kanskje tar vi feil, og det kommer utvilsomt til å se slik ut mange ganger i fremtiden, men vi tror sterkt at vår filosofi er den beste i det lange løp. Som Thatchers taleskriver kunne ha formulert det: This company is not for turning.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter