Til hovedinnhold

Det jeg vet, er at mange av våre kunder spør seg – og oss – hva utfallet av valget vil bety for finansmarkedene.

Vil volatiliteten øke? Får den økonomiske veksten en knekk? Hva med amerikanske dollar og rentenivået?

Nei, dette skal ikke handle om finansielle teknikaliteter. La oss isteden hente opp en liten bit av Storbritannias politiske historie. Margaret Thatcher, statsminister fra 1979 til 1990, huskes blant annet for følgende formulering: «Det er ikke noe slikt som et samfunn. Det er individuelle menn og kvinner, og det er familier».

Disse ordene har en interessant parallell til spørsmålet om markedets reaksjon. Altså: Selvfølgelig finnes det noe slikt som et marked. Du kan faktisk kjøpe markedet, om det er det du ønsker.

Vi gjør ikke det. Vi kjøper individuelle verdipapirer. Obligasjoner utstedt fra presumptivt solide foretak og banker, eller aksjer i lønnsomme, sunne selskaper. Også disse kan naturligvis bli påvirket – vi må bare finne ut hvordan.

Så ... her er noen vurderinger:

Vil det svenske M2 Asset Management misligholde sine obligasjoner med et loan to value rundt 30 %? Vil valget føre til at den norske mobiloperatøren Ice Group misligholder sine obligasjoner. Hva med obligasjoner i det finske skogindustriselskapet UPM-Kymmene?
Vi får tilsvarende vurderinger på aksjesiden. Innebærer valget at Lerøy Seafood Group tjener mindre penger på fisk? Faller den frie kontantstrømmen i gjødselkjempen Yara? Tærer det på lønnsomheten i Microsoft eller det sveitsiske farmasiselskapet Roche, eller kanskje det norske energiselskapet Scatec Solar?

Vel, alt dette kan selvfølgelig vise seg å være tilfelle, men det er vanskelig å se hvordan disse selskapene skulle bli påvirket i vesentlig grad.

Ikke dermed sagt at ingen selskaper i noe marked vil påvirkes av den politiske usikkerheten eller den amerikanske presidentens politiske valg de neste fire årene. Men vi har valgt våre selskaper nettopp fordi vi tror og mener at de kan tåle den slags uro og fortsette å vokse på en lønnsom måte.

Kanskje tar vi feil, og det kommer utvilsomt til å se slik ut mange ganger i fremtiden, men vi tror sterkt at vår filosofi er den beste i det lange løp. Som Thatchers taleskriver kunne ha formulert det: This company is not for turning.

Månedsrapporter for oktober 2020

Pareto Investment Fund
Oktober ble en dårlig måned for aksjer. Høstens kursoppgang forsvant, og markedet er tilbake på det nivået vi så i juli.

 

Pareto Aksje Norge 
Oktober ble en svak aksjemåned. Optimismen fra de positive resultatfremleggelsene ble avløst av koronafrykt og påfølgende usikkerhet om gjeninnhentingen av den globale økonomien.

 

Pareto Nordic Equity
Etter seks måneder på rad med oppgang i nordiske aksjer endte oktober med negativt fortegn. Pareto Nordic Equity klarte seg noe bedre tross overvekt i Norge, som falt mer enn Norden.

 

Pareto Global
En fellesnevner for mange av våre selskaper er nå utfordringer knyttet til pandemien. I det korte bildet reflekterer kursutviklingen i stor grad den nye runden med oppblomstring av viruset.

 

Pareto Nordic Return
Fondet fikk i oktober sin første måned med negativ kursutvikling etter seks måneder på rad med oppgang.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondets verdi utviklet seg negativt i et fallende nordisk aksjemarked i oktober.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondets verdi utviklet seg negativt i et fallende nordisk aksjemarked i oktober.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
En økning av nye Covid-19 tilfeller i Europa, etterfulgt av nye restriksjoner, førte mot slutten av måneden til høyere volatilitet og noe utgang i kredittpåslagene for selskapsobligasjoner. Tross dette var fondets avkastning positiv i oktober.

 

Pareto Nordic Cross Credit 
Som i september kom knekken mot slutten av måneden. Andre koronabølge skylte inn over oss, terrorfaren økte og siste runde av Trump vs. Biden var i gang.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Fondet falt mot slutten, da markedet ble svekket, men oktober ble likevel en måned med en positiv avkastning over det månedlige gjennomsnittet.

 

Pareto Total 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter