Til hovedinnhold

I Sverige representerer grønne obligasjoner allerede 20% av hele obligasjonsmarkedet. Og fordi myndighetene iverksetter tiltak som fremmer grønn finansiering har disse obligasjonene solide vekstutsikter.

Grønne obligasjoner oppfører seg primært som ordinære rentepapirer, men under Covid-19 krisen skulle de vise seg å inneha særdeles interessante egenskaper for porteføljeforvaltere.

Lærdom fra Covid-19 krisen

Les rapporten, skrevet i samarbeid med CICERO Shades of Green (Senter for klimaforskning), og lær hva vi fant ved å studere det svenske obligasjonsmarkedet under Covid-19 krisen: