Til hovedinnhold

Den 31. august 1995 startet eventyret. Pareto-gruppen, som ble etablert på tampen av 1985, ønsket å samle forvaltningen av overskuddslikviditet. Ansatte, kunder og venner av huset ønsket å investere i samme portefølje, og forvaltningsvirksomheten så dagens lys i form av et aktiv forvaltningsmandat. I dag står eiere, partnere og ansatte i Pareto bak 10-15 prosent av forvaltningskapitalen.

Det er en maraton, ikke en sprint

Forvaltningen av midler gjennom Pareto Aktiv Forvaltning har vist at konsistent verdiorientert forvaltningsstil gir resultater. – Å investere i aksjer er som å delta i en maraton, sier forvalter Besim Zekiri. – Langsiktighet og selvdisiplin har betalt seg for våre kunder.

Et kvart århundre som medeier i denne porteføljen har resultert i en akkumulert avkastning på 1629 prosent. Det betyr en årlig snittavkastning på 12,1 prosent. For de av våre kunder som har vært tålmodige, innebærer dette at 10 millioner investert i 1995 har forrentet seg til 173 millioner kroner, dvs. en avkastning på 163 millioner. Av dette utgjør utbytter om lag 40 prosent. Det illustrerer godt effekten av å være langsiktig medeier i solide norske virksomheter.

Solid og robust

Forvaltningsfilosofien er verdiorientert, langsiktig, konsentrert. – Vi plasserer pengene i solide, anerkjente norske selskaper og har studert hvert enkelt selskap grundig og over lang tid før vi går inn på eiersiden, sier ansvarlig forvalter Einar Løvoll. Aktiv forvaltning er for investorer som ønsker å være langsiktig investert på Oslo Børs. Det dreier seg om å eie robuste selskaper som holder stand gjennom både gode og dårlige tider.

Aktiv forvaltning siden oppstart

graf
Tidsvektet avkastning. Før 31.12.01 er OSEBX kjedet med tidligere TOTX. Avkastningstall fra mandat under aktiv forvaltning etter 0,5 prosent i årlig forvaltningshonorar. Avkastningen vil kunne avvike som følge av individuell honorarstruktur.

I samme båt

Forvalterne har selv mesteparten av egen formue plassert i fondet. Dette har vært tradisjon helt fra start. – På denne måten sitter vi i samme båt. Det er både motiverende og viktig, sier Løvoll, som har vært med mer eller mindre fra start.

Samme forvalter og forvaltningsfilosofi over så lang tid har bidratt til kontinuitet, og måten å forvalte på har vært den samme siden 1995.

Dagens portefølje prises til omtrent bokførte verdier av egenkapitalen. Historien har vist at når denne porteføljen har vært priset til bokført egenkapital eller lavere, har de påfølgende årene typisk gitt en god avkastning.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning av aksjer har vært en sentral del av Pareto Asset Managements virksomhet fra begynnelsen. Einar Løvoll har vært ansvarlig forvalter siden 1997 og forvalter selskapets diskresjonære mandater sammen med forvalter Besim Zekiri. Aksjene velges ut fra langsiktig, fundamental analyse i et begrenset antall selskaper, typisk i næringer der Norge har konkurransefortrinn.

Med avtale om aktiv forvaltning, såkalte diskresjonære mandater, forvalter Pareto Asset Management verdipapirer med fullmakt fra investoren, og investoren står selv som eier av aksjene.

Forvalterteam

Største posisjoner pr. 31.08.20

  • Yara International
  • Lerøy Seafood Group
  • Sparebank1 SR-Bank
  • TGS Nopec Geophysical
  • Sparebank1 SMN
  • Sparebank1 Nord-Norge
  • SalMar
  • Wilh. Wilhelmsen Holding
  • KID
  • Equinor

 

Aktiv Forvaltning har gitt en annualisert avkastning på 12,1 % siden oppstart (31.08.1995) pr. 31.08.2020. Avkastningstall fra mandat under aktiv forvaltning etter 0,5 prosent i årlig forvaltningshonorar. Avkastningen vil kunne avvike som følge av individuell honorarstruktur.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Vil du bli kunde eller vite mer?

Jeg ønsker å bli kontaktet

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.