Til hovedinnhold

Gjennom disse årene har kursen svingt kraftig, til tross for en meget robust inntjening. Årlig avkastning spenner fra minus 56 prosent i 2002 til en drøy tredobling i 2009.

Burde fondet ha gått inn og ut underveis?

Vel, det har fondet på sett og vis gjort. Bare ikke fullstendig. Da oljeprisen falt i 2014 og 2015, ble TGS dratt med i fallet. Dette gjorde at fondet de nærmeste par årene kunne kjøpte flere aksjer til hyggelige kurser. Forvalterne kjente selskapet veldig godt og var trygge på at dette var en god investering. Da er det lettere å trå til når man ser en god mulighet.

TGS map
TGS er et norsk industriselskap som driver innsamling av marine seismiske data. Foto: TGS

I 2018 satte TGS en ny toppnotering med drøye 350 kroner. Kursen var da mer enn doblet siden de foregående årenes kjøp, og forvalterne begynte å selge isteden. I løpet av 2018 reduserte Pareto Aksje Norge sin post i TGS med omtrent tre prosentpoeng.

Denne handelen har vært påviselig lønnsom. Over de tre siste årene har TGS gitt fondet en effektiv (pengevektet) avkastning som ligger ett prosentpoeng over aksjens årlige snittavkastning på børsen. Sånt monner, det, over tid.

Burde fondet likevel ha vært ute av TGS i lange perioder?

Neppe. Over tid har nemlig TGS vært en fantastisk aksje. Siden denne aksjen ble tatt inn i porteføljen, er faktisk verdien mer enn tidoblet (inkludert utbytter).

Og en tidobling er vel grei uttelling for litt disiplinert tålmodighet?Artikkelen er et utdrag fra årsrapport for 2018.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om fondet