Til hovedinnhold

Gjennom din investering i verdipapirer, direkte eller gjennom våre fond, påvirker du selskapenes kapitalkostnader. Da er det på sin plass å tenke gjennom hva du vil oppnå med den påvirkningen.

En krevende øvelse

-Men bærekraftig forvaltning er en krevende øvelse. Det reiser mange dilemmaer uten noen klare svar, og det krever mye skjønn. Det innebærer også at vi gjør feil. Mange feil. Vi lærer av disse feilene, og vi er åpne for at vi fortsatt har mye å lære, sier investeringsdirektør Finn Øystein Bergh.

Vi skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

I Pareto Asset Management bruker vi stadig mer tid på å tenke gjennom hva vi vil oppnå med våre investeringer. Vi tenker på det som ansvarlige investeringer. Vår forvaltning har et utpreget langsiktig perspektiv, og da er det naturlig at vi tar hensyn til miljø, sosiale forhold og eierstyring i vår forvaltning. Slike faktorer påvirker den langsiktige bærekraften og verdiskapingen, og de gir uansett en tydelig etisk føring: Vi skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

SRI-rapport

Les mer om våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, hvordan vi angriper oppgaven med å operasjonalisere disse retningslinjene og om faktiske dilemmaer i vår siste rapport om ansvarlige investeringer:

 

Dette dokumentet fastsetter retningslinjer for ansvarlige investeringer som Pareto Asset Management foretar på vegne av våre andelseiere og direkte kunder. Formålet med retningslinjene er å unngå at Pareto Asset Management medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, miljøskader eller andre uetiske handlinger. Videre anser vi at det er viktig å integrere vurderinger av bærekraft i våre investeringsprosesser, ettersom dette også kan påvirke våre investeringers langsiktige verdi. 

Vi forventer at selskaper vi investerer i etterlever de samme prinsipper.

Les hele rapporten