Til hovedinnhold

Land etter land vil iverksette en eller annen form for nedstengning.

Ville du lage en optimistisk prognose? Og ville du plassere mer av dine egne sparepenger i risikoaktiva som aksjer og foretaksobligasjoner?

Vi kjenner det mest sannsynlige svaret: Du ville gripes av den samme angsten som fikk markedene til å kollapse i mars. Og likevel, når vi ett år senere kan gjøre opp status, kan vi konstatere at 2020 endte opp med å bli et ganske så tilfredsstillende år – i finansiell forstand, forstås. Så mye for økonomiske prognoser. Om du har sett denne vinklingen på markedet før, tåler den utvilsomt å gjentas.

Faktum er at hver bidige andelsklasse i hvert eneste av våre fond leverte en positiv avkastning i norske kroner. Det er riktig at vi måtte vente til desember for å kunne dra den konklusjonen, men slik er finansmarkedene. Avkastningen kommer i rykk og napp, og i 2020 fikk vi begge deler i høye doser.

Hvis du bryr deg om å lese denne kommentaren, trenger du neppe noen bredere utledning om vaksiner, pengepolitiske stimuli eller finanspolitikk som for få år siden ville bli kalt ødsling. Du kan imidlertid merke deg at lavere rentenivåer tilsier noe mer stoiske investorer; rent matematisk betyr da den nærmeste fremtid mindre for nåverdien av alle fremtidige overskudd. Om du så setter dette opp mot en pandemi og økt følsomhet for renteendringer, får du et år som ligner veldig på 2020.

Avkastningen kommer i rykk og napp, og i 2020 fikk vi begge deler i høye doser.

 

Med pandemiens enorme menneskelige kostnader skal jeg motstå fristelsen til å skrive noe slikt som at alt er godt når enden er god. Vi må imidlertid kunne si oss tilfreds med at våre andelseiere klarte seg så godt økonomisk gjennom dette krevende året. De aller fleste beholdt roen og ble sittende, slik at de til slutt tok igjen det tapte og litt til.

Med snevert økonomiske briller: Takk og lov for at vi ikke ante hva som kom!

Månedsrapporter for desember 2020

Pareto Investment Fund
Fondet fikk en knallsterk avslutning på året og endte med det i pluss. I desember klarte fondet nesten å ta igjen alt det tapte i forhold til indeksen siden bunnen i mars.

 

Pareto Aksje Norge 
Desember ble nok en god måned for porteføljen. Det bidro til at fondet endte året på plussiden.

 

Pareto Nordic Equity
Fondet hadde en sterk avslutning på året i en relativt rolig måned i det nordiske aksjemarkedet.

 

Pareto Global
Selv om pandemien gjorde 2020 til et veldig spesielt år, ble faktisk årets avkastning på linje med fondets langsiktige snittavkastning.

 

Pareto Nordic Return
Etter en knallsterk avslutning ble årsavkastningen over 20 prosent, og fondet satte nye bestenoteringer i fjerde kvartal.

 

Pareto Nordic Alpha 
I 2020 genererte vi meravkastning og hadde lavere volatilitet enn det nordiske markedet.

 

Pareto Nordic Omega 
Vi må kunne si oss fornøyd med både avkastning og meravkastning i det som ble et usedvanlig begivenhetsrikt år i aksjemarkedet.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Etter en positiv utvikling i desember endte fondets totalavkastning i norske kroner i positivt terreng for første gang siden markedene bunnet ut i mars.

 

Pareto Nordic Cross Credit 
Tross alle tragedier, utfordringer og usikkerheter leverte fondet en relativt god avkastning i 2020.

 

Pareto ESG Global Corporate Bond 
Fondet endte opp for året for alle andelsklasser. Det ble et travelt år med mange nye navn i fondet og økt fokus i markedet på bærekraft.

 

Pareto Total 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter