Til hovedinnhold

Land etter land vil iverksette en eller annen form for nedstengning.

Ville du lage en optimistisk prognose? Og ville du plassere mer av dine egne sparepenger i risikoaktiva som aksjer og foretaksobligasjoner?

Vi kjenner det mest sannsynlige svaret: Du ville gripes av den samme angsten som fikk markedene til å kollapse i mars. Og likevel, når vi ett år senere kan gjøre opp status, kan vi konstatere at 2020 endte opp med å bli et ganske så tilfredsstillende år – i finansiell forstand, forstås. Så mye for økonomiske prognoser. Om du har sett denne vinklingen på markedet før, tåler den utvilsomt å gjentas.

Faktum er at hver bidige andelsklasse i hvert eneste av våre fond leverte en positiv avkastning i norske kroner. Det er riktig at vi måtte vente til desember for å kunne dra den konklusjonen, men slik er finansmarkedene. Avkastningen kommer i rykk og napp, og i 2020 fikk vi begge deler i høye doser.

Hvis du bryr deg om å lese denne kommentaren, trenger du neppe noen bredere utledning om vaksiner, pengepolitiske stimuli eller finanspolitikk som for få år siden ville bli kalt ødsling. Du kan imidlertid merke deg at lavere rentenivåer tilsier noe mer stoiske investorer; rent matematisk betyr da den nærmeste fremtid mindre for nåverdien av alle fremtidige overskudd. Om du så setter dette opp mot en pandemi og økt følsomhet for renteendringer, får du et år som ligner veldig på 2020.

Avkastningen kommer i rykk og napp, og i 2020 fikk vi begge deler i høye doser.

 

Med pandemiens enorme menneskelige kostnader skal jeg motstå fristelsen til å skrive noe slikt som at alt er godt når enden er god. Vi må imidlertid kunne si oss tilfreds med at våre andelseiere klarte seg så godt økonomisk gjennom dette krevende året. De aller fleste beholdt roen og ble sittende, slik at de til slutt tok igjen det tapte og litt til.

Med snevert økonomiske briller: Takk og lov for at vi ikke ante hva som kom!Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter