Til hovedinnhold

Så hva kan egentlig sies om den mulige pandemien som ikke allerede er sagt?

Kanskje dette: Om du tenker at markedets reaksjon i januar var overraskende fattet, vil jeg hevde at det tvert imot var naturlig. Og dette handler ikke bare om at vi har sett skremsler som SARS og svineviruset passere uten å sette altfor vonde spor.

Begrunnelsen er av faglig art. Den kalles renter.

Jeg minner om at verdien av en aksje, i alle fall i teorien, er lik nåverdien av alle fremtidige overskudd som aksjonærene kan disponere. Lavere renter, og dermed lavere diskonteringsrater, øker nåverdien. Men det er ikke hele historien. Rentefall gjør også den nære fremtid mindre viktig.

La oss nå si at vi har en aksje som leverer overskudd i 100 år fremover (alt etter dette blir smuler i nåverdien), med fem prosent årlig vekst. Om vi for eksempel reduserer diskonteringsraten fra åtte til seks prosent, halveres betydningen av det første årets overskudd. I så fall utgjør det bare 1,5 prosent av hele nåverdien.

Tallet blir høyere for mindre tålmodige investorer med høyere diskonteringsrate, men dynamikken er den samme – lavere renter reduserer den finansielle betydningen av den nære fremtid.

Pandemier varer ikke i hundre år. De flammer opp og fisler ut innenfor et nokså kortsiktig perspektiv for en fornuftig investor. Faren er altså at de ødelegger inntjeningen på kort sikt. Når så den kortsiktige inntjeningen betyr mindre på grunn av lavere renter, blir markedet mindre bekymret for spredningen av coronaviruset – hvor kynisk det enn måtte lyde.

Fortsatt ikke overbevist?

Vel, har du noen gang lurt på hvorfor volatiliteten i markedet har falt det siste tiåret? Jeg tenker at det er høyst naturlig, slik rentene har falt. Kortsiktige begivenheter får simpelthen mindre betydning.

For en langsiktighetsprofet er det en ganske grei utvikling.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter