Til hovedinnhold

Med utgangspunkt i den amerikanske hovedindeksen S&P 500 er faktisk forskjellen mellom vekst- og verdiaksjer nå større enn under IT-boblen ved årtusenskiftet. Verdsettelsen av verdiaksjer er tilnærmet uforandret de siste ti årene, mens multiplene på vekstaksjer har nådd stadig nye høyder og gjort avviket rekordstort.

Oktober ble en svært hyggelig måned for Pareto Global, med en avkastning på over syv prosent. De aller fleste selskapene i porteføljen bidro til den kraftige oppgangen, særlig anført av Prudential, Centene, Ryanair, Polaris, SAP, Lennar og Michelin. Vi får nå betalt for å ha vært tålmodige eiere i gode selskaper med sterkt driv i underliggende verdiskaping, og ikke minst for å ha vært tro mot vår verdiorienterte stilart og økt beholdningen i perioder der selskapene har vært handlet på attraktive prisnivåer.

Polaris

Et selskap berørt av den pågående handelskrigen er Polaris. Selskapet monterer sine Powersports-produkter i USA og importerer deler fra Kina. Da vi kjøpte aksjen, var tollsatser på ti prosent allerede i kraft, og en løsning på handelskonflikten virket sannsynlig. Etter mer enn 15 prosent kursstigning fra våre kjøp falt aksjen tilbake til start, da Trump overraskende annonserte at tollsatsene skulle økes til 25 prosent.

Polaris off-road vehicles
Verdensledende innen motorsport og off-road innovasjon. Foto: Polaris

På tross av at tollsatsene var blitt hevet fra 10 til 25 prosent økte Polaris guidingen for året ved rapporteringen i juli. I etterkant hevet Trump tollsatsene ytterligere til 30 prosent, og det var ventet at selskapet omsider måtte nedjustere forventningene. Utrolig nok økte Polaris igjen guidingen i oktober. Aksjen steg 11 prosent på rapporten og har vært en vesentlig bidragsyter til fondets solide avkastning så langt i år. En betydelig satsing på forskning og innovativ produktutvikling har bidratt til at Polaris kunne øke prisene med syv prosent i tredje kvartal. Selskapet er nå i en dialog med Trump-administrasjonen om fritak for enkelte tollavgifter, og det er ventet en avklaring før året er omme.

Ryanair

Uavklart Brexit og stadig utsatte leveranser av 737-MAX flyene har plaget Ryanair-aksjen i 2019. Begge faktorer må imidlertid sies å være utenfor selskapets kontroll. Ryanair øker inntektene med 8-10 prosent årlig, er bransjens desiderte kostnadsleder og tar markedsandeler fra svake konkurrenter. De senere år har vi sett at investorer gjerne priser slike selskaper på høye multipler og viser vilje til å se gjennom perioder med kortsiktige resultatfall. Likevel har Ryanair i perioder vært priset på P/E under 10, noe vi mener er altfor lavt for et vekstselskap som for alle praktiske formål også er gjeldfritt. Det kan synes som om markedet er i ferd med å bli mer enige med oss, da Ryanair er opp nesten 50 prosent siden midten av august.

Verdiaksjer vs. vekstaksjer

På tross av god avkastning hittil i år er det mange selskaper i porteføljen vi mener har et betydelig kurspotensial. Vi kan trekke frem våre godt kapitaliserte finansselskaper, som handles på rekordlave multipler til tross for god inntjeningsvekst. Videre har vi en betydelig eksponering mot amerikansk helseforsikring, som fortsatt handles på lave kursnivåer sammenlignet med tidligere i år.

Over tid har verdiaksjer gitt bedre avkastning enn vekstaksjer. Vår betydelige eksponering mot verdiaksjer gjør at vi ser meget positivt på avkastningsutsiktene, ikke minst fordi vi ser gryende tegn til at trenden igjen snur i verdiaksjers favør.

 

Forvalterteam

 

Les våre månedsrapporter for oktober 2019

Oktober ble en svært hyggelig måned for Pareto Global, med kraftig oppgang. Vi får nå betalt for å ha vært tro mot vår verdiorienterte stilart.

 

Avkastningen i Pareto Global A var 7,4 % i oktober og 10,8 % i gjennomsnitt siste fem år pr. 31.10.2019.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om fondet