Til hovedinnhold

La meg isteden fortelle om et nytt fond som vi nettopp har lansert. Det er noe vi finner mye mer interessant.

Ja, jeg har hørt den før: Alle er så opptatt av seg selv – det er bare jeg som bryr meg om meg. Men jeg tar sjansen. Du vil kanskje finne det nyttig.

Den nyfødtes navn er Pareto Nordic Cross Credit. Det er et nordisk obligasjonsfond. På stammespråket sier vi at det er crossover-fond, hvilket betyr at det vil ha obligasjoner med kredittkvalitet i grenselandet mellom investment grade og high yield.

Om du får denne informasjonen på engelsk, vil du kanskje merke deg den lave rentesensitiviteten, grunnet en overvekt av lån med flytende rente, eller kanskje det forfriskende kjedelige politiske klimaet. I tillegg er det vel lov å tenke at obligasjoner uten kredittrating gir bedre avkastning for samme risikonivå, i alle fall etter vår egen grundige analyse.

Om vi virkelig fryktet en nedsmelting av markedet, ville vi vel ikke lagt så mye ressurser i å lansere et nytt fond?

Om du leser dette på norsk, vil du nok føle at det er noe som virker kjent. I så fall har du helt rett: Vi har holdt på med dette i årevis. Det ligner veldig på Pareto Høyrente, ikke sant? Det er noen forskjeller, som at investeringsuniverset er utvidet til hele Norden, med en ekstra forvalter i Stockholm, eller at fondet har et tydeligere fokus på ESG. Men det er kjent territorium, med den samme ansvarlige forvalteren. Og om du spoler noen uker fremover, vil du antagelig se at Pareto Høyrente fusjoneres inn i Pareto Nordic Cross Credit.

Når dette er sagt (og salgsavdelingen vår ville sikkert sagt mye mer), vil jeg gjerne påpeke at novemberkommentaren slett ikke er fritt for et markedsperspektiv. For, tross alt – om vi virkelig fryktet en nedsmelting av markedet, ville vi vel ikke lagt så mye ressurser i å lansere et nytt fond? Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter