Til hovedinnhold

Den 31. desember er egentlig et ganske tilfeldig målepunkt for mellomtider i investeringsmaraton, men det markerer slutten på året slik vi kjenner det – og avslutningen av mange regnskapsår.

I år er det desto hyggeligere å kunne rapportere at desember avsluttet et svært så tilfredsstillende år, med en samlet avkastning i størrelsesorden 4,6 milliarder kroner for våre kunder.

Overrasket? Du er vel det, etter det mismot og den motløshet som hersket for et år siden. Men slik er dette markedet. De fleste kursbevegelser er bare støyende avvik fra en sterk langsiktig trend. Jo, og så var det selvfølgelig litt å ta igjen etter den triste avslutningen på 2018.

Dertil vil jeg påstå at fjorårets markedsfrykt var overdrevet. Ved inngangen til 2019 var det en betydelig sikkerhetsmargin i aksjemarkedet. Forskjellen mellom fortjenesteavkastningen (earnings yield) i S&P 500 og renten på tiårige statsobligasjoner var nesten 3,6 prosentpoeng. Det garanterer selvfølgelig ikke noen kursoppgang, men det gir en god buffer mot større fall.

Nå skal det sies at prisingen i aksjemarkedet har steget, slik at fortjenesteavkastningen har falt i alle større markeder. Men det har rentene også. Resultatet er en sikkerhetsmargin på 3,2 prosentpoeng, beskjedent ned fra nivået for et år siden.

Innebærer dette at jeg tror markedet vil fortsette å stige, tross (jada, tross) høyere optimisme?

Nei, dessverre. Jeg har hatt god tid til å lære meg å avstå fra spådommer. Langsiktig avkastning er ikke så verst påregnelig, og dessuten godt positiv, men morgendagens kurs finner du best med en terning.

Utfordringen med å predikere sjanglingen i aksjemarkedet er strålende formulert av adferdsøkonomen Meir Statman, gjengitt i den like strålende boken «The Devil's Financial Dictionary» av Jason Zweig:

The market may be crazy, but that doesn’t make you a psychiatrist.

Meir Statman

Månedsrapporter for desember 2019

Pareto Investment Fund
Fondet steg mye i årets to siste måneder og endte til slutt foran referanseindeksen, etter et år med store svingninger. Det norske markedet steg over 19 prosent i 2020.

 

Pareto Aksje Norge 
Aksjeåret 2019 ble et godt år, med en avkastning som var et par knepp over den historiske snittavkastningen for porteføljen.

 

Pareto Nordic Equity
Fondet steg mye i årets to siste måneder og reduserte avstanden til fondets referanseindeks, men endte allikevel bak. Dermed kan vi ikke si oss fornøyd med året tross god absolutt avkastning.

 

Pareto Global
2019 ble et meget godt år for Pareto Global, med en avkastning på 30 prosent. Dette reflekterer at våre porteføljeselskaper hadde solid resultatfremgang.

 

Pareto Nordic Return
Fondet steg mye i årets to siste måneder og leverte god absolutt avkastning. Det har vært en ulempe å være overvektet i Norge, men vi har tjent på å holde en høy andel av fondet i aksjer.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet fortsatte den gode utviklingen i desember, til tross for at svenske kroner og euro svekket seg betydelig mot norske kroner.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet fortsatte den gode utviklingen i desember, til tross for at svenske kroner og euro svekket seg betydelig mot norske kroner.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Desember avsluttet et meget godt år for Pareto Nordic Corporate Bond, med positiv avkastning i samtlige måneder på tvers av alle andelsklasser.

 

Pareto Nordic Cross Credit 
Sent i november lanserte vi vårt nye fond Pareto Nordic Cross Credit. Fondet gir tilgang til en attraktiv miks av investment grade og high yield-obligasjoner, med lav følsomhet for rentefluktuasjoner.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Til tross for sterk motvind på flere fronter gleder vi oss over et år med solid avkastning for fondet. Vi jobber systematisk og konsekvent med ESG innenfor rammen av Svanemerket, der vi er et av få obligasjonsfond med den nordiske svanelisensen.

 

Pareto Høyrente 
2019 ble et svært godt år for Pareto Høyrente. Desember var intet unntak fra en 12 måneders lang rekke med positiv avkastning, preget av lav volatilitet.

 

Pareto Total 
Vi avsluttet siste kvartal i 2019 med en oppgang på rett i underkant av fire prosent. Dette gir en avkastning på 23 prosent for året.

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter