Til hovedinnhold

Den 31. desember er egentlig et ganske tilfeldig målepunkt for mellomtider i investeringsmaraton, men det markerer slutten på året slik vi kjenner det – og avslutningen av mange regnskapsår.

I år er det desto hyggeligere å kunne rapportere at desember avsluttet et svært så tilfredsstillende år, med en samlet avkastning i størrelsesorden 4,6 milliarder kroner for våre kunder.

Overrasket? Du er vel det, etter det mismot og den motløshet som hersket for et år siden. Men slik er dette markedet. De fleste kursbevegelser er bare støyende avvik fra en sterk langsiktig trend. Jo, og så var det selvfølgelig litt å ta igjen etter den triste avslutningen på 2018.

Dertil vil jeg påstå at fjorårets markedsfrykt var overdrevet. Ved inngangen til 2019 var det en betydelig sikkerhetsmargin i aksjemarkedet. Forskjellen mellom fortjenesteavkastningen (earnings yield) i S&P 500 og renten på tiårige statsobligasjoner var nesten 3,6 prosentpoeng. Det garanterer selvfølgelig ikke noen kursoppgang, men det gir en god buffer mot større fall.

Nå skal det sies at prisingen i aksjemarkedet har steget, slik at fortjenesteavkastningen har falt i alle større markeder. Men det har rentene også. Resultatet er en sikkerhetsmargin på 3,2 prosentpoeng, beskjedent ned fra nivået for et år siden.

Innebærer dette at jeg tror markedet vil fortsette å stige, tross (jada, tross) høyere optimisme?

Nei, dessverre. Jeg har hatt god tid til å lære meg å avstå fra spådommer. Langsiktig avkastning er ikke så verst påregnelig, og dessuten godt positiv, men morgendagens kurs finner du best med en terning.

Utfordringen med å predikere sjanglingen i aksjemarkedet er strålende formulert av adferdsøkonomen Meir Statman, gjengitt i den like strålende boken «The Devil's Financial Dictionary» av Jason Zweig:

The market may be crazy, but that doesn’t make you a psychiatrist.

Meir StatmanHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter