Til hovedinnhold

Eierne har nær doblet pengene dette halvåret – og siden høsten 2016 har de firedoblet pengene.

Langsiktig eier

Vi har vært eiere i Bonheur i over ti år, da vi har sett store underliggende verdier i dette konglomeratets mange virksomheter. Dette er ikke noe nytt. Allerede i første utgave av boken «Aksjeskolen», fra 1990-tallet, ble selskapets kronisk lave verdsettelse kommentert. Familiekontrollerte konglomerater oppnår sjelden de høyeste multiplene i aksjemarkedet. Omsetningen i slike aksjer forblir også ofte lav, da de har en tendens til å tiltrekke seg langsiktige investorer med fokus på underliggende verdier.

Økt fokus på ESG

I det siste har imidlertid den store 'rabatten' i Bonheur krympet. Hvorfor? Vi tror noe av svaret ligger i investorers fokus på ESG, et akronym som står for faktorene miljø (E for environment), sosiale forhold (S) og selskapsstyring (G for governance) – og da særlig E (altså miljø). Familiekontrollerte Bonheur har i enkeltes øyne et stykke å gå med hensyn til G, og hva angår S har selskapet ingen ansatte å hensyn til. E er en annen historie. 

Windmill
Vindmøller er et av de viktigste forretningsområdene i Bonheur.

Vil ikke skyte inn ny kapital i konkurstruet riggselskap

Den 25.januar i år kom det en melding om at Bonheurs datterselskap Dolphin Drilling ikke lenger ville bli konsolidert på 100 prosent basis i selskapets regnskaper, da man ikke så det som sannsynlig at Bonheur ville skyte inn ny kapital i det konkurstruede riggselskapet. Bonheur steg 11 % den dagen. En måned senere, i Bonheurs investorpresentasjon for fjerde kvartal 2018, var de ellers så tilstedeværende bildene av borerigger fjernet. Tilbake var kun bilder av de tre andre viktigste forretningsområdene i konglomeratet: vindmøller, installasjonsskip for vindmøller og cruiseskip.

Kapital på jakt etter «E»

Til tross for kraftig kursstigning ser vi fortsatt merverdier i forhold til dagens aksjekurs. Vi har imidlertid respekt for at det kan være andre typer investorer som nå driver kursen. Markedet for en aksje består som alle andre markeder av tilbud og etterspørsel, og med en høy andel langsiktige investorer blir tilbudet av aksjer begrenset. Kapital på jakt etter «E», og investorer som spekulerer i den jakten, synes imidlertid å være betydelig og økende. Fortsetter etterspørselen å drive opp kursen, risikerer vi å måtte selge våre aksjer i Bonheur. 

 

Forvalterteam

 

Teksten er et utdrag fra Pareto Aksje Norges månedsrapport for juni 2019. Avkastningen i Pareto Aksje Norge A var 1,9 % i juni og 5,7 % i gjennomsnitt siste fem år pr. 30.06.2019.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.