Til hovedinnhold

Overrasket?

Det burde du ikke være. På et hvert tenkelig tidspunkt er det en mengde faktorer som kan stikke hull i det som en eller annen kaller en markedsboble. Som oftest går det ikke slik.

Og så glemmer vi. Det er vel ikke helt feil at bekymringer er som renter på en gjeld som aldri forfaller – og hvem går egentlig rundt og husker på en gjeld som aldri materialiserte seg?

Her er isteden litt statistikk til sommeroppmuntring: Visst du at den kommende måneden har vært en av de aller beste månedene i aksjemarkedet? I Norden, basert på indekser fra MSCI siden 1970, har juli gitt dobbelt så høy avkastning som de andre månedene i aksjemarkedet. Her rager Sverige øverst. Eller hva sier du om en annualisert avkastning på nesten 37 prosent? Kanskje de lange sommerdagene og litt ferieopplading har gjort underverker for sentimentet i markedet.

Kanskje.

Som du formodentlig har notert tidligere: Jeg anbefaler normalt aldri å time markedet med dine investeringer. Det kunne saktens vært fristende å bruke de strålende juli-tallene til å lokke frem nye investeringer, men det har jeg ingen planer om å gjøre.

Isteden skal du få litt statistikk å tygge på i hengekøyen eller på strandmadrassen: Om du satte pengene i det nordiske markedet ved inngangen til juli og forble investert i nøyaktig fem år, ville du hatt en gjennomsnittlig meravkastning – sammenlignet med en tilsvarende investering ved inngangen til august – på rundt regnet ...

Forresten, det skal jeg la deg finne ut av på egenhånd.

Ha en vidunderlig sommer!

Månedsrapporter for juni 2019

Pareto Investment Fund
Første halvdel av 2019 ble et respektabelt halvår for norske aksjer, med ni prosent avkastning for Oslo Børs' fondsindeks.

 

Pareto Aksje Norge 
Mye usikkerhet til tross, første halvår har vært et godt aksjehalvår. Øverst på avkastningslisten lyser Fred.Olsen-kontrollerte Bonheur. Eierne har nær doblet pengene dette halvåret – og firedoblet pengene siden høsten 2016.

 

Pareto Nordic Equity
Fra nyttår til utgangen av juni steg det nordiske aksjemarkedet drøye ti prosent, målt i norske kroner. For fondet ble halvåret likevel skuffende.

 

Pareto Global
Juni ga en god absolutt avkastning for fondet – omtrent på linje med markedet.

 

Pareto Nordic Return
For fondet ble halvårets resultat skuffende. Med drøye 85 prosent av fondet i aksjer burde man kunne forvente høyere avkastning når aksjemarkedet er opp mer enn 10 prosent.

 

Pareto Nordic Alpha 
I juni steg fondets verdier i et nordisk aksjemarked som hentet seg inn etter en svak mai måned.

 

Pareto Nordic Omega 
I juni steg fondets verdier i et nordisk aksjemarked som hentet seg inn etter en svak mai måned.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Utviklingen i fondet har fortsatt å være positiv gjennom juni. Markedet i Norden har vært gjennomgående sterkt, spesielt i Sverige.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Pareto Global Corporate Bond hadde en positiv måned, med en bredt basert oppgang der mange av fondets beholdninger utviklet seg bra.

 

Pareto Høyrente 
Pareto Høyrente har hatt en meget god start på 2019 og ender første halvår med en avkastning på en solide 2,5 %.

 

Pareto Total 
Pareto Total hadde en avkastning på tre prosent i årets andre kvartal. Dette gir en avkastning på knappe 14 prosent i første halvår 2019.

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.