Til hovedinnhold

Samme høst begynte Pareto Aksje Norge å kjøpe aksjer i banken. Ved årsskiftet så det ikke ut som en god beslutning.

Gjennom 2015 kjøpte fondet enda flere aksjer i SR-Bank. Ved det påfølgende årsskiftet så det heller ikke ut som en god beslutning. Aksjen falt, mens børsen steg.

I begynnelsen av 2016 kjøpte vi enda flere aksjer. Da var markedets uro på topp og kursen på bunn. Gjetningene gikk om store tap, og mange fryktet at banken ikke kom i mål med de nye kapitalkravene.

Never catch a falling knife, heter det på finansnorsk.

Hvorfor grep vi den likevel?

Stikkordet er sikkerhetsmargin. Da de siste aksjene ble kjøpt, var de priset til bare 60 prosent av den bokførte egenkapitalen og under syv ganger sannsynlig inntjening pr. aksje. Etter vår vurdering kunne banken tåle store tap og likevel fremstå som billig.

Kontor SR-Bank. Foto: SpareBank 1 SR-Bank
Foto: SpareBank 1 SR-Bank

Vi hadde gjort en grundig jobb med å analysere banken, og vi stolte tålmodig på våre egne analyser selv når markedet signaliserte at vi hadde tatt grundig feil.

Og så snudde det. Både i 2016 og i 2017 var SR-Bank en av børsens store vinnere. Ved utgangen av 2017 var aksjen bortimot tredoblet på under to år. Den solide sikkerhetsmarginen trumfet kortsiktige bekymringer.

 

Artikkelen er et utdrag fra årsrapport for 2017.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om fondet