Til hovedinnhold

Det er lett å forestille seg hvordan vi påvirker lånekostnaden. Dersom vi er mange nok som stiller opp når et selskap legger ut obligasjonslån, vil selskapet komme unna med lavere rente – spesielt når vi er så store at vi blir forespurt om betingelser på forhånd. Pareto Asset Management får rutinemessig slike forespørsler.

I aksjemarkedet er det ingen avtalt rente. Men om det er tungt for et selskap å hente inn ny aksjekapital, enten summen blir for lav eller de nye eierandelene for drøye, blir egenkapitalkostnaden høy. Med lav aksjekurs ligger det også en potensiell kostnad som begrenser fremtidig ekspansjon, selv om man ikke har planer om noen umiddelbar emisjon.

I Pareto Asset Management bruker vi stadig mer tid på å tenke gjennom hva vi vil oppnå med våre investeringer. Vi tenker på det som ansvarlige investeringer. Vår forvaltning har et utpreget langsiktig perspektiv, og da er det naturlig at vi tar hensyn til miljø, sosiale forhold og eierstyring i vår forvaltning. Slike faktorer påvirker den langsiktige bærekraften og verdiskapingen, og de gir uansett en tydelig etisk føring: Vi skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

I Pareto Asset Management bruker vi stadig mer tid på å tenke gjennom hva vi vil oppnå med våre investeringer. Vi tenker på det som ansvarlige investeringer.

I september 2014 formaliserte vi vårt etiske engasjement gjennom å undertegne UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Prinsippene ble signert i november 2014, og vi avla vår første PRI-rapportering i 2017.

I 2017 meldte vi oss inn i Norsif, Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer, samt i den svenske søsterorganisasjonen Swesif. I 2018 gikk undertegnede inn i styret i Norsif, og senere samme år fikk vi svanemerket Pareto Global Corporate Bond, som det første kredittfondet i Norge og Sverige. Når dette skrives, har vi nettopp utlyst en ledig stilling som ESG-analytiker.

Vi mener at vår forvaltningsfilosofi er velegnet til formålet. Aktive investeringsvalg, grundige analyser av et begrenset antall selskaper og et langsiktig perspektiv er et godt utgangspunkt for en bærekraftig forvaltning. Hvis man mener noe med sine investeringer, kan man ikke investere med lukkede øyne i det brede markedet.

Men bærekraftig forvaltning er en krevende øvelse. Det reiser mange dilemmaer uten noen klare svar, og det krever mye skjønn. Det innebærer også at vi gjør feil. Mange feil. Vi lærer av disse feilene, og vi er åpne for at vi fortsatt har mye å lære. 

Men bærekraftig forvaltning er en krevende øvelse.

Rapporten du nå har foran deg, er den niende i rekken. Også den er et arbeid i kontinuerlig utvikling. Vi ønsker hele tiden å gi deg litt bedre innsyn og litt bedre forståelse av hvordan vi arbeider med ansvarlige investeringer.

I rapporten inngår våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, som nå er oppdatert og vedtatt i ny versjon av styret i Pareto Asset Management. Vi går også mer i detalj om hvordan vi angriper oppgaven med å operasjonalisere disse retningslinjene, samt noen av de institusjonene og kildene vi forholder oss til.

Sist, men ikke minst, har vi en gjennomgang av faktiske dilemmaer: Disse selskapene har voldt oss hodebry og gjør det fortsatt. Slik får du et inntrykk av de avveiningene og vurderingene vi må gjøre i praksis. Vi kan ta feil, men vi kan ikke la være å ta en beslutning. Her ser du hvordan noen av disse beslutningene har kommet til. 

Les hele rapporten

Last ned rapport om ansvarlige investeringer nr. 1-2020.