Til hovedinnhold

Hvis vi ikke flytter oss, kan vi kanskje flytte selskapene vi investerer i.

Det er et uttrykk som heter å «stemme med føttene». Det betyr at man forlater noe eller noen man ikke er enig i, snarere enn å forsøke å endre dem. I vår bransje kunne vi kanskje også sagt at vi stemmer med lommeboken. Det gjør vi når vi selger noe vi ikke ønsker å eie – eller, omvendt, søker spesielt gunstige investeringer.

Påvirker selskapene

Men vi gjør mer enn det. Vi forsøker også å påvirke selskapene vi eier. Vi stemmer på generalforsamlinger, vi har direkte dialog med ledelsen eller forsøker å arbeide sammen med andre engasjerte aksjonærer. Og vi innbiller oss at vi tidvis kan dytte utviklingen i ønsket retning.

Våre norske aksjeporteføljer består av selskaper vi kjenner godt, i mange tilfeller etter årelangt eierskap og en rekke anledninger til direkte dialog med ledelsen. I fondet Pareto Aksje Norge, som har forholdsvis lav omløpshastighet, har vi det siste år hatt dialog med i alt 25 selskaper (nesten hele porteføljen) om selskapsstyring, miljø og (i mindre grad) sosiale forhold. Dette er selskaper vi kjenner godt, med direkte linjer til den øverste ledelse.

Dette er ikke altruisme. Vi gjør det for å forstå og kontrollere risikoen i selskapene vi eier. Slik sett har vi en god kommersiell begrunnelse for integrering av ESG-temaer i vår forvaltning. 

Bare i fondet Pareto Aksje Norge har vi hatt dialog med i alt 25 selskaper (nesten hele porteføljen) om ESG-temaer det siste året.

Integrering av ESG i forvaltningen

I Pareto Global har vi også hatt direkte dialog med flere selskaper om slike temaer. Med Ralph Lauren har vi tatt opp ulike ESG-relaterte spørsmål; Ryanair har vi konfrontert med forholdet til fagforeninger og klimautslipp, og Polaris har vi spurt om skader og tilbakekalling av kjøretøy. I dialogen med Attendo har bemanningen på sykehjem og eventuelt «ghost staffing» i timelister vært temaer (det siste benektes på det sterkeste). Med Michelin har vi tatt opp spørsmål om både miljø og selskapsstyring, det siste for å forstå både strukturen og valgsystemet.

Vi stemmer ikke på generalforsamlinger bare for å stemme. Hvis selskapet har en helt ukontroversiell agenda med et åpenbart utfall og vårt ubetingede bifall, vinner vi lite om vi legger våre ekstra stemmer i kurven. Hvis det handler om å sikre flertall eller protestere på et fremlagt forslag, stiller det seg annerledes.

Således har vi stemt for fortrinnsrettsemisjonen i Norwegian Air Shuttle, der provenyet var nødvendig for å sikre videre handlefrihet. Vi har også stemt i Bonheur, der vi har gått sammen med andre investorer for å få belyst spørsmål om internfakturering. Og vi har stemt i både TGS og Spectrum, som tidligere i år vedtok å fusjoneres.

Interessant nok har vi her stemt på begge sider av beslutningen. For Pareto Aksje Norge, som eide TGS, har vi stemt ja til fusjonen. For Pareto Investment Fund, som eide Spectrum, har vi stemt mot – ikke fordi det var industrielt feil, men fordi forvalterne mente bytteforholdet var for dårlig. 

Interessant nok har vi her stemt på begge sider av beslutningen.

Til andelseiernes beste 

Om dette kan virke paradoksalt, understreker det vårt primære kompass: hensynet til andelseiernes beste. Forvalterne tok opp dette med investeringsdirektøren og fikk det åpenbare råd at de skulle følge sin overbevisning under hensyn til andelseiernes beste. For TGS-aksjonærene var fusjonen åpenbart lønnsom. For Spectrumaksjonærene fremstod bytteforholdet som lite gavmildt fra storebrors side.

Også i utenlandske selskaper har vi avlagt stemmer. Der får vi ikke automatisk varsling fra depotmottager, så vi må selv følge med på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Vi må også gjennom en litt mer komplisert digitalmølle med registrering og koder.

Pareto Global har i år stemt ved generalforsamlinger i Ryanair (pga. temaer som kompensasjon og styrevalg), CVS Health (kompensasjon) og EssilorLuxottica (styrevalg). Utover dette har vi vurdert det slik at tidsbruken ved stemmegivning utenlands ikke er i andelseiernes beste interesse.

For øvrig er undertegnede, som selskapets investeringsdirektør, nå innvalgt som medlem av valgkomiteen i Norwegian Air Shuttle. Dette representerer en liten utvidelse av vårt arbeid for god corporate governance i selskapene vi er investert i.

Rapport om ansvarlige investeringer

Les mer om hvordan vi integrerer ESG i vår forvaltning i vår åttende rapport om ansvarlige investeringer:

 

Dette dokumentet fastsetter retningslinjer for ansvarlige investeringer som Pareto Asset Management foretar på vegne av våre andelseiere og direkte kunder. Formålet med retningslinjene er å unngå at Pareto Asset Management medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, miljøskader eller andre uetiske handlinger. Videre anser vi at det er viktig å integrere vurderinger av bærekraft i våre investeringsprosesser, ettersom dette også kan påvirke våre investeringers langsiktige verdi.

Vi forventer at selskaper vi investerer i etterlever de samme prinsipper.