Til hovedinnhold

Akkurat som den siste etappen av en lang tur har en tendens til å farge inntrykket av hele reisen, kan siste kvartal av 2018 ha gjort at du tror det var et høyst uvanlig år, kanskje et forvarsel om at vi går mot slutten av denne lange, lønnsomme syklusen. Etter tre kvartaler med bullmarkeder, ble fjerde kvartal 2018 preget av raskt fallende aksjekurser og tilsvarende stigende kredittspreader.

La meg da påpeke at kalenderåret 2018 faktisk var godt innenfor det forventede utfallsrommet for et gitt år. Global BNP-vekst, beregnet til 3,7 prosent, var litt over gjennomsnittet. I Sverige og Fastlands-Norge endte veksten på henholdsvis 2,3 og 2,0 prosent. S&P 500 mistet omtrent fire prosent, justert for utbytte. Den norske referanseindeksen mistet bare 1,8 prosent.

I etterpåklokskapens lys, etter at markedet snudde opp igjen i begynnelsen av 2019, ser den dystre slutten på 2018 ut som en falsk alarm. Vær imidlertid oppmerksom på at falske alarmer ikke er uvanlige i finansmarkeder som prøver å finne ut den fremtidige utviklingen. Dette året, mot et relativt stabilt bakteppe, var det dominerende temaet lengden på konjunktursyklusen, eller rettere sagt hvor mye som var igjen av den. Ville reversering av den ekstremt ekspansive pengepolitikken sende rentene oppover, og avslutte syklusen? Ville inflasjonen komme tilbake? Ville vi få en resesjon?

 

Les hele årsgjennomgangen av investeringsdirektør Finn Øystein Bergh: