Til hovedinnhold

Et par kjappe kommentarer før du løfter øyenbrynene. For det første hadde begge indekser litt å ta igjen. STOXX Europe 600 var på omtrent samme nivå i november 2021. Dernest falt den med opptil 19 prosent, for så å stige 24 prosent tilbake til dagens nivå.

For S&P 500 må vi helt tilbake til juni 2021 for å finne samme nivå. Målt med totalavkastningen (inkludert utbytter) falt den først med grovt regnet 15 prosent, før den så steg igjen med 18 prosent. Jeg håper at jeg ikke trenger å forklare hvorfor fall og stigning har ulike tall, selv om jeg mistenker at dette litt tekniske poenget av og til går tapt i mediedekningen.

For det annet får du rett og slett mer for pengene nå. Gjennomsnittlig P/E har falt med 14-15 prosent i begge indekser, noe som betyr at det nå er høyere inntjening bak hvert indekspoeng. Inntjeningen har steget med 16-17 prosent siden disse indeksene sist var på dagens nivåer.

I overkant optimistiske analytikere? Det er alltids en mulighet, men lite tilsier at de er spesielt lettsindige akkurat nå. For det første har inntjeningen vist seg å være veldig sterk, slik vi har sett i en lang rekke kvartalsrapporter. For det andre er estimert inntjening justert opp i år (STOXX Europe 600) eller rundt regnet uendret (S&P 500). Og her snakker vi om estimater for de neste tolv månedene. Da skulle vi rekke å se mesteparten av det negative som de mer pessimistisk anlagte blant oss har varslet om.

Så har vi en indeks som ikke har noe som helst å ta igjen. MSCI Nordic Countries satte faktisk en ny toppnotering den 17. april, en begivenhet som synes å ha gått de fleste hus forbi. Siden juni 2021, da det amerikanske markedet sist var på dagens nivåer, har det nordiske markedet steget med 12 prosent.

Også her får du mer inntjening for pengene, da P/E-nivået er redusert med hele 22 prosent i perioden. Igjen handler det om sterk inntjening – hvilket jo er den fundamentale driveren bak aksjemarkedets langsiktige avkastning. Jeg kan tilføye at sterkere inntjening for oljerelaterte aksjer i Norge har bidratt lite til den nordiske inntjeningsveksten. Her er mange og store selskaper som gjør det riktig så bra.

Moralen i denne månedens kommentar burde være tydelig nå, men tillat meg å presisere: En indeksnotering er ingen prislapp.

 Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter